Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Nov 11th, 2018

Afghanistan: Talibanerna tar över i hazarernas land – nytt folkmord hotar

Ghazni anses av Migrationsverket som ett tillräckligt säkert område att hänvisa deporterade eller frivilligt återvändande till. Enligt vad en representant från Migrationsverkets säkerhetsavdelning sade då Rädda barnen presenterade sin rapport har säkerhetsläget i Afghanistan inte förändrats under de senaste fyra åren. 

Distrikten i provinsen Ghazni, Afghanistan

I augusti 2018 intog talibanerna staden Ghazni efter häftiga strider. Minst 100 soldater dödades förutom ett trettiotal civila dödsoffer. Huvudvägen till Kabul minerades och talibanerna har satt upp vägspärrar. Resan, som tar tre timmar, måste förberedas i veckor för att öka chansen att komma helbrägda fram.

För någon månad sedan skickades ett brev från talibanerna till Jaghoris befolkning med krav att få överta alla officiella befattningar i distriktet och att befolkningen skulle samarbeta med talibanerna. Ett accepterande skulle ha medfört att sharialagar införts, liksom restriktioner beträffande levnadssätt, kläder, kvinnors frihet med mera. Befolkningen sade nej till detta och bestämde sig för att kämpa emot om det skulle behövas. Inrikesministern m.fl. besökte området för att kolla säkerhetsläget. De lovade att stödja Jaghori vid en eventuell attack. Det gick någon månad, och man trodde att faran var över.

På kvällen onsdag 7 november attackerade talibanerna helt oväntat två gränsposteringar och tog över dem.  Polischefens, tidigare högsta beslutsfattaren i Jaghori, hus bombades, hans son mördades. Sedan tog de över byarna i Anguri och Daoud, nära gränsen till Gelan-distriktet varifrån talibanerna kommit.

När folk vaknade såg de talibanerna på gatorna. De sa att de inte skulle skada civila om byborna samarbetade och lämnade över styret till talibanerna. De äldste skulle komma till moskén och ge dem skydd i sina hem.

Några invånare, troligen poliser, satte sig till motvärn och tog till vapen. Men talibanerna hade moderna tunga vapen. De dödade många, de tog med sig fångar och drog sig undan till bergen.

Dawoods representanter i riksdagen gick till vice presidenten, försvarsdepartementet etc. Samma dag skickas två helikoptrar och lite krigsmaterial. Studenter från Jaghori i Kabul började planera. På fredagen kom förstärkningar från Kabul. Talibanerna gömde sig i privata hem och använde människor som sköldar. De som bodde i byarna närmast flydde längre bort under dagen.

På natten mellan fredag och lördag attackerade talibanerna återigen byarna Anguri och Daoud. På kvällen bombades telemasten. Människorna blev rädda. Från byn Loman avgick en karavan med “tusen bilar”. Alla som hade en möjlighet gav sig iväg. Studenter i Kabul har gjort sig beredda att ta emot dem.

Nyheterna som kom var varandras motsatser: Talibanerna berättade att de hade dödat många och tagit över 25 gränsposteringar. Försvarsdepartementet sa att vi har kontroll “men det är fortfarande krig”.

Idag söndag kommer meddelanden om att talibanerna attackerar igen. Studenter från Jaghori protesterar nu i Kabul.

Invånarna i Jaghori är djupt besvikna på regeringen för att man inte fått skydd tidigare. Som shiamuslimer och hazarer är majoritetsbefolkningen rädd för att ett nytt folkmord ska begås av talibanerna.

På sjukhusen i Jaghori finns nu många sårade människor och man efterlyser blod. Några siffror på skadade och döda har inte gått ut då man vill undvika sprida panik.

Invånarna, som efter freden 2001 lämnade över sina vapen till regeringen, ber nu om hjälp både med förnödenheter och militärt material. Insamlingar har påbörjats i Sverige såväl som i andra länder. I Jaghor är allt stängt, pengar skickas via Kabul. Hur vapnen ska nå Jaghori är oklart med tanke på vägposteringarna.

Jaghori är ett tättbefolkat distrikt i provinsen Ghazni. Det ingår i “Hazaristan”, det område i centrala Afghanistan där majoriteten av invånarna är hazarer. Hazarerna har troligen mongoliskt ursprung, de talar dari som är besläktat med persiska, och de är vanligen shia-muslimer. “Hazaristan” har ansetts som förhållandevis lugna områden.

Många av de afghanska flyktingarna i Sverige har sin härkomst och kanske sin familj i Ghazni och Jaghori. Idag fick en av dem reda på att hans far och bror dödats i striderna. Många ensamkommande uttrycker sin oro för sin hembygd och sin familj.

Attacken var en av de nio som ägde rum samtidigt i Afghanistan. En säkerhetspostering utanför staden Ghazni intogs också.

Vid lanseringen av Rädda barnens rapport sade representanten för Migrationsverkets säkerhetsavdelning att det inte skett någon större förändring i Afghanistan under de senaste fyra åren. Många andra säger tvärtom att idag är det osäkert för alla överallt. “Det som utmärker dagens situation är en osäkerhet inför framtiden, både politiskt och ekonomiskt, och våldsamma attacker som det är svårt att skydda sig mot. I dag vet afghanerna inte vad som kommer att hända, varken på lokal eller nationell nivå”.

Majoritetsfolket i Afghanistan är pashtuner och sunni-muslimer, och det är där talibanerna rekryterar medlemmar. Shiamuslimer anses av talibanerna vara otrogna och att man har rätt att döda dem. Att så många hazarer befinner sig i Iran och spridda över jorden beror på de förföljelser de utsattes under talibanregimen 1996-2001.

About the Author

- Ingrid Eckerman, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! www.eckerman.nu