Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sat, Feb 25th, 2017

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag om ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen jämfört med vad som görs i dag.

– Förslaget att en åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen är viktigt utifrån såväl ett barnrättsperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Syftet med förslaget är att undvika att vuxna asylsökande placeras på boenden för barn och se till att de ensamkommande barnen får del av de resurser som har avsatts för dem.

I propositionen föreslår regeringen bland annat att: Migrationsverket, så snart som möjligt efter asylansökan, ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande barns ålder om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år men det samtidigt inte är uppenbart att han eller hon är vuxen. Den sökande ska erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut som innebär att han eller hon bedöms vara vuxen. Det tillfälliga beslutet om ålder ska kunna överklagas till domstol.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

Källa: Regeringen

About the Author