Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Aug 6th, 2017

Alice Bah Kuhnke om hbtq-frågor och Migrationsverket

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att säkerställa hög rättslig kvalitet i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas. Detta genom att stärka kompetensen ytterligare. Två miljoner kronor tillförs myndigheten och i uppdraget ingår att arbeta med ett tryggt och likvärdigt bemötande av hbtq-personer.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. 
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I arbetet för mänskliga rättigheter vill regeringen underlätta för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Regeringen arbetar för att trygga flyktingars och asylsökandes mänskliga rättigheter, i linje med vad internationella granskningsorgan fört fram. Regeringen kommer att fortsätta med arbetet utifrån regeringens hbtq-strategi. Där har Migrationsverket en självklar roll.

– Vi förstärker Migrationsverkets möjlighet att säkerställa rättssäkra asylprocesser. Det ska vara en självklarhet att hbtq-personers situation särskilt beaktas, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Migrationsverket har under flera år arbetat med hbtq-personers villkor i asylprocessen. En del av arbetet har handlat om myndighetens kompetensförsörjning och utbildningsinsatser. Migrationsverket har också inrättat en särskild handläggarordning där hbtq-specialister medverkar i ärenden där hbtq-skäl åberopats eller framkommit.

 

About the Author