Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sat, Oct 8th, 2016

Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande

Regeringen presenterade nyligen ett antal åtgärder för ett rättssäkert och bättre fungerande återvändande för personer som fått avslag på sin asylansökan.– Vi måste kunna upprätthålla en långsiktig, hållbar och human migrationspolitik som värnar asylrätten. Det är avgörande att den som efter prövning av sina asylskäl fått ett lagakraftvunnet avslagsbeslut återvänder så snabbt som möjligt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Morgan Johansson. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

– Polisen behöver bättre verktyg för att fastställa identitet på personer som vistas i Sverige. Polisen behöver även ett tydligare stöd för att bättre kunna verkställa återvändande, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Följande är de nio nya åtgärder regeringen har presenterat:

  1. Utökade möjligheter att genomföra riskbaserade arbetsplatsinspektioner
  2. Möjlighet att ta fingeravtryck vid inre utlänningskontroll
  3. Utvidga möjligheten att omhänderta pass eller id-handlingar
  4. Migrationsverket ska underrätta Polismyndigheten vid kontakt med en person som har ett verkställbart beslut
  5. Polismyndigheten ges möjlighet att återlämna verkställighetsärenden till Migrationsverket då frivilligt återvändande är möjligt
  6. Polismyndigheten blir verkställande myndighet även vid en förnyad verkställighet
  7. Ökade möjligheter att placera förvarstagna utanför särskilda förvarslokaler
  8. Myndigheternas avvisningsbeslut ska, när det gäller förvar av barn, behandlas på samma sätt oavsett vilken myndighet som fattat beslut
  9. Förtydligande av lagstiftningen angående ansvarig myndighet

 

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>