Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Tue, Mar 3rd, 2015

Att vara icke-heterosexuell, icke-ciskönad i Egypten, del tre

I Egypten inledde revolutionen 2011 möjligheten till ett nytt samhälle, mer öppet för olika områden som rör mänskliga rättigheter. Trots detta ser vi idag en regim som slår ner på oliktänkande, både politiskt och på dem som inte överensstämmer med samhälleliga och kulturella normer om sexualitet och könsuttryck. I den sista av tre debattartiklar skriver Magdalina Williams om att leva i ett sådant samhälle, och vad som behöver göras för att uppnå förbättringar.

Att ge stöd är nödvändigt

Människor av icke-normativa kön och sexualiteter är mer riskutsatta för våld av alla slag, vilket är anledningen till att stöd behövs för att hjälpa åter stabilisera dem, speciellt efter att ha genomgått stora livstrauman, som exempelvis att komma ut till sina familjer. Det stödet ska ges i form av psykosocialt och juridiskt stöd, vilket resulterar i att fler människor får styrkan att fortsätta sina liv och inte fastna i en situation som kan hindra dem, så att de kan acceptera sin lott i livet och fortfarande vara en aktiv person i samhället, och förespråka mångfald av kön och sexualitet.

Att skapa säkra utrymmen där människor kan ta emot, utbyta eller sprida information om deras egna genus och sexualitet, öka deras kunskap och acceptans inför sig själva och andra, och samtidigt främja mångfaldiga sexuella läggningar och könsidentiteters rättigheter; i ett större sammanhang mänskliga rättigheter  vilket visade sig vara väldigt bra för att få offentligt stöd till sådana fall. Det behövs en sådan dubbel mekanism för att sätta fart på och nå en kritisk massa av internt och offentligt stöd.

Sociala nätverk har blivit riskabelt

Sociala nätverksverktyg har gett människor i auktoritära regimer en kraftfull röst, som kan höras långt utanför deras egna länder, och nya kommunikationsmedel som inte är riskabla, särskilt i anstötliga sammanhang. Men användningen av sociala nätverksverktyg har också gett regeringarna medel att identifiera och vidta repressalier mot användarna. Egyptens befolkning har lidit av förtryck utanför internet i årtionden, vilket gav sociala medier en mycket viktig roll som en ny kommunikationsteknologi för människor att utöva yttrandefriheten, dela sina idéer och mobilisera andra runt dem. Ändå började, efter Mubaraks fall, staten inse att det inte längre är stabilt för dem att utnyttja de traditionella metoderna för övervakning av varken internet eller andra kommunikationsmedel i allmänhet.

Protest för egyptisk demokrati i New York City, 2011. Fotograf: Daniel Latorre

Protest för egyptisk demokrati i New York City, 2011. Fotograf: Daniel Latorre

I åratal har denna övervakning hängt på rättsliga åtal av användare baserat i olika anklagelser som förtal av en offentlig person, sedeslöshet eller hädelse, men nu har myndigheterna skaffat ett system för massövervakning med namnet “Social Networks Security Hazard Monitoring Operation” (opinionsmätningssystem), som övervakar alla användares digitala aktivitet. Detta är inte enbart begränsat till offentligt innehåll, utan skulle också omfatta privata samtal och meddelanden som skickas via mobila applikationer som Viber och WhatsApp. Detta lägger ytterligare ett lager av förtryck som starkt begränsar yttrandefriheten och kränker rätten till privatliv under täckmanteln den nationella säkerheten och att skydda samhällets moral, vilket också medför en stor risk för människor med icke-normativa köns- och sexualitetsuttryck eller identitet som lever sina liv i stort sett i rädsla för att åtalas eller diskrimineras. Enligt Human Rights Watch riskerar egyptiska män som misstänks vara homosexuella trakasserier, arrestering och tortyr.

I en kopia av de anbud som utfärdats av inrikesministeriet, och publicerats på flera egyptiska nyhetssajter, klargjorde ministeriet några typer av digital kommunikation som de kommer att leta efter, vilket är kopplat till deras avsikt att utrota homosexualitet: “Hädelse och religiös skepticism; pornografi, lösaktighet, och brist på moral.” Detta övervakningssystem kränker öppet rätten till integritet, informationsfrihet och yttrandefrihet som slås fast i artiklarna 17, 18, och 19 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Dejting appen Grindr varnar sina användare

Grindr, vilket är en känd dejtingsajt för homosexuella män, har varnat användare i Egypten att dölja sin identitet på sociala medier efter arresteringarna av tjogtals homosexuella män, och fruktar att egyptiska polisen använder sociala nätverk för att söka upp medlemmar av landets HBT-gemenskap. Följaktligen är nätbaserad förföljelse av icke-normativa grupper och människorättsförsvarare genom det nya övervakningsprojektet högt förväntat eftersom sexualitet är främst politiskt för alla de senaste regimerna som styrt Egypten. Därför bör strikta säkerhetsåtgärder vidtas på online-plattformen för att säkerställa anonymitet och icke-avslöjande av plats, vare sig av användare eller partners.

För alla de tidigare nämnda skälen bör människor som driver plattformen vara väl säkrade också då flera fall av åtal har gjorts mot administratörer av många sidor som diskuterade känsliga ämnen, som tidigare nämnt, varför administratörer helst bör vara utanför landet med mycket säkrade kommunikationsverktyg för att garantera deras säkerhet och projektets hållbarhet.

Det förväntas förekomma hatpropaganda, homofobiskt och transfobiskt språk från användarnas sida. Alltså behövs noggrann administration och omedelbar borttagning av sådant innehåll för att skydda andra användares villighet och förhindra att rörelsen förlorar momentum.

Säkerhet nödvändigt för att hävda rättigheter och framsteg mot demokrati

Att mobilisera människor genom att skapa ett säkert utrymme för utbyte av kunskap och erfarenheter, förutom att engagera allmänheten med en mer holistisk människorättssyn på genus och sexualitet på ett kontextualiserat sätt, kan vara mycket effektivt för att vända hjulet och uppmuntra människor att kräva sina rättigheter, samt skydda och stödja andras rättigheter.

Artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter uppgav: “I de stater där det existerar etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, skall personer som tillhör sådana minoriteter inte förvägras rätten att, i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp, åtnjuta sin egen kultur, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk.” Tolkning av en sådan artikel omfattar olika typer av minoriteter som sexuella minoriteter och icke-könsnormativa människor. Alltså, genom att stödja dessa grupper kan de hävda sina rättigheter, främja acceptans, mångfald, och öka deras chanser att delta i beslutsfattandet, tillika uppfyllandet av deras potential och bidra till skapandet av demokrati.

Det är alltså mycket tydligt att det finns ett direkt samband mellan de mänskliga rättigheterna för dessa grupper och framsteg mot demokrati i Egypten.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>