Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Feb 2nd, 2015

Att vara icke-heterosexuell, icke-ciskönad i Egypten, del två

I Egypten inledde revolutionen 2011 möjligheten till ett nytt samhälle, mer öppet för olika områden som rör mänskliga rättigheter. Trots detta ser vi idag en regim som slår ner på oliktänkande, både politiskt och på dem som inte överensstämmer med samhälleliga och kulturella normer om sexualitet och könsuttryck. I den andra av tre debattartiklar skriver Magdalina Williams om att leva i ett sådant samhälle, och vad som behöver göras för att uppnå förbättringar.

Före detta presidentfrun Eleonor Roosevelt visar upp Förenta Nationernas universella deklaration om de mänskliga rättigheterna, 1949.

Före detta presidentfrun Eleonor Roosevelt visar upp Förenta Nationernas universella deklaration om de mänskliga rättigheterna, 1949.

Informationsfriheten anses vara en grundläggande rättighet, en utgångspunkt för alla mänskliga rättigheter som formades 1946 av FN:s särskilda rapportör om åsikts- och yttrandefrihet. ”Frihet blir berövad all verkan om folket inte har tillgång till information som dess grund till demokrati”, varför alla skall ha rätt till yttrandefrihet; denna rätt innefattar frihet att söka, ta in och sprida uppgifter och tankar av alla slag, oavsett gränser, antingen muntligt, skriftligt eller i tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel av eget val.

Med fokus på dessa rättigheter, blir det mycket uppenbart att rätten till information är universell för alla och utan någon åtskillnad på någon grund, särskilt gällande sexuell läggning eller könsidentitet. Trots detta faktum har icke heteronormativa, sexuell- och könsolika populationer alltid utelämnats, förtryckta och diskriminerade, med lite tillgång till information, där deras röster har tystats av regimer, samhällen eller de själva, på grund av de hatfulla incidenter som de möter på daglig basis.

Viktigt att informera om grundläggande rättigheter

Genom att uppfylla människors rätt till kunskap och information kan fred uppnås, eftersom en mer kunnig person är mindre benägen att begå hatbrott eller manipuleras av falsk eller vilseledande information. Enligt forskning utförd av psykologer vid University of Colorado at Boulder, ledd av Tori DeAngelis, är det så att ”när folk inte vet mycket om en grupp, är de troliga att tillskriva dem en förstådd kulturell ’essens’, ett slags medfött sinnelag de felaktigt tror definierar hela kulturen”, som i fallet med icke-heteronormativa, sexuell- och könsolika människor kan vara som sexuella avvikare (deviants), eller till och med satanister, eller prostituerade som de beskrivs i media.

Homofobi underblåses av en bristande medvetenhet och att utbilda ungdomar om sexuella frågor och genusfrågor är grundläggande för att övervinna allmänt accepterade fördomar. Dessutom, när information och stöd ges är människor av varierande kön/genus och sexualitet mer sannolika att känna sig själva, och kunna vara sig själva, mer sannolika att känna sig delaktiga i samhället och mer sannolika att vara lycklig.

Digital media har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg för att tillhandahålla och sprida information som mobiliserar grupper för social förändring, speciellt hos unga människor, även om tidigare erfarenheter har visat att det tar längre tid att organisera en rörelse specifikt gällande ett så känsligt ämne. Mobiliseringen som skapades av olika online-grupper före revolutionen 25 januari var uppmuntrande då idén om att göra uppror mot Mubarak inte ens var på bordet och digital media var mycket effektiv i att föreslå det som vägen till förändring, men denna mobilisering tog över 6 år av fortsatta ansträngningar. Vidare tar social förändring längre tid än politisk, särskilt gällande djupt rotade idéer eller vanor.

Mobilisering via Facebook
Under 2011 startades en hemlig Facebook-grupp under namnet Rainbow City, inkluderad de flesta aktivisterna från Kairo och Alexandria samt en hel del av HBTIQ-samfundet i Egypten och vissa heterosexuella supportrar. Gruppens huvudsakliga syfte var att sprida korrekt information och bidra till att skapa en kunnig underground-rörelse i Kairo och Alexandria. Denna Facebook-grupp kom att bli en språngbräda för att mobilisera HBTIQ-grupperingar och förse aktivister med utrymme för att öppna specifika diskussioner om kön och sexualitet, utbyta erfarenheter och kunskap med andra medlemmar i gruppen. Det märktes att många HBTIQ människor själva inte är medvetna om sina egna problem och hur en kan hanterar dem, då homofobi och diskriminering förekommer till viss grad även bland dessa grupper. Den främsta orsaken till detta är bristen på kunskap om många ämnen, inklusive att förstå den egna och andras läggning och identitet, varför att ge dem mer information ledde till bättre förståelse och ökade deras förmåga att stödja deras aktivistkollegor.

Under 25 januari revolutionen, 2011, inspirerades politiska initiativ av den ikoniserade Khaled Said – en ung medelklassperson som torterades till döds av polisen – som fungerade som en katalysator för att mobilisera och samtidigt lyfta andra frågor. Detta specifika fall samlade medelklassens stöd som bröt sin tystnad och falska känsla av säkerhet. Genom att använda liknande inställning till sexualitet och genusfrågor, verkar det som att den generella inställningen om sexualitet som en del av människors privatliv och egna beslut kan få en bra respons och vinna allmänhetens stöd. Till exempel i den senaste framgångsrika online-kampanj mot Mona Iraqi – en journalist som anmälde ett badhus i centrala Kairo till polisen, vilket resulterade i gripandet av 26 män som anklagades för homosexuell prostitution – vilket lockade enorm kritik nationellt och hela världen anklagar journalisten för att lägga sig i människors privatliv. Samma teknik kan användas för att mobilisera människor för skyddandet av rätten till privatliv och icke-diskriminering av människors egna sexuella och köns-val, bryta deras känsla av trygghet som ett första steg. Ett sådant tillvägagångssätt är också mycket svårt och kan slå tillbaka om det inte stöds av ordentlig kontextualiserad information om genus och sexualitet, vilket också kan påverkas av tidpunkt och förhållningssätt.

Fortsättning följer…

Denna artikel är översatt från engelska till svenska av Joel W. Abdelmoez.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>