Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Thu, Aug 24th, 2017

Barn allt oftare måltavlor i konflikter

Utdragna konflikter i kombination med ökande extremism gör att allt fler barn tvingas växa upp under våldsamma omständigheter. I Nigeria kidnappas flickor av den militanta islamistgruppen Boko Haram för att utföra våldsbrott, eller tvingas in i äktenskap och sexslaveri. 

Barn i Sudan

I Sydsudan hotas tre miljoner barn av undernäring bland annat på grund av väpnad konflikt. Barn på flykt från Syrien löper stor risk att både bli utan skolgång och att tvingas in i barnarbete.

Tiotals miljoner barn riskerar att fastna i väpnade konflikter och bli måltavlor för attacker, enligt FN.

Foto: Agnes Björn, humanitär chef Plan International Sverige. (Creative Commons)

Plan International arbetar för att stärka barns rättigheter och bekämpa fattigdom i 52 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Man verkar på lokal nivå med 78 miljoner barn och deras familjer. Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer och är politiskt och religiöst oberoende. Allt arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention. Agnes Björn, som är humanitär chef för för organisationen säger att:

— Vi ser en oroande trend där barn är måltavlor i konflikter. Skolor attackeras, barn tvångsrekryteras, dödas och utnyttjas i våldets skugga. Barn ska inte vara måltavlor i krig, den trenden måste upphöra.

Centralafrikanska republiken har plågats av konflikt sedan 2013. I konflikter rubbas även det vanliga sociala skyddsnätet, som att barn

måste sluta skolan för att familjer tvingas på flykt. Minst 13 000 barn har även rekryterats till beväpnade grupper på båda sidor, enligt FN. En del barnsoldater har släppts efter arbete av Plan International och andra organisationer, men eftersom våldet fortsätter i landet är risken hög att de återrekryteras och framtiden är osäker.

— Vi arbetar på plats i de här miljöerna för att skydda barn mot våld och övergrepp. Vi arbetar för att bygga en tryggare framtid där skola och lek är en självklar del av vardagen istället för kris och död. Att mobilisera lokalsamhällena för att skydda skolor är bland annat en strategi som har fungerat bra i en del konfliktmiljöer, säger Agnes Björn.

 

 

 

 

About the Author