Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Jul 16th, 2017

Bli inte martyr på flyktingarnas bekostnad

Jag är mycket engagerad i migrationsfrågor, både via jobb, frivilligorganisationer och via mina studier. Det gör att jag följer med vad som sker i flera Facebookgrupper. Det finns mycket att vara kritisk till när det gäller EU:s och Sveriges migrationspolitik. Kritik är bra. Vi ska ge kritik till ett system som inte fungerar. Men det får inte gå så långt att vi riskerar att bli martyrer på flyktingarnas bekostnad. 

Just nu florerar en diskussion i en grupp riktad mot situationen med ensamkommande från Afghanistan huruvida Röda Korset är i maskopi med Migrationsverket. Svenska Röda Korset har fått ett miljonstöd från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden för att “genom projektet stärka sitt arbete inom återvändande. Bland annat ska rådgivning ges som förväntas bidra till minskad ohälsa och ovisshet hos målgruppen. Genom att stärka internationella nätverk ska information om stöd i målgruppens hemländer förbättras. Projektet ska bidra till en mer human och rättssäker återvändandeprocess som främjar frivilligt återvändande.”

Genast är alltså drevet igång – och det är inga snälla ord som sägs. Det ifrågasätts huruvida Röda Korset inte har politisk vinning och är i maskopi med migrationsverket. Det ifrågasätts om en organisation som Röda Korset verkligen ska jobba med återvändande. Hur ska det här främja ungdomarna från Afghanistan? Den, i mina ögon, erfarna journalist som delade länken, ifrågasätter skarpt vad Röda Korset kommer erbjuda till afghaner och om det här inte möjliggör för den politik som nu bedrivs i Sverige. Jag förstår tanken. Men man kan heller inte stirra sig blind på de som faktiskt har mandat att göra något i Sverige och världen med migrationen.

För det första är återvändande inget nytt i det Svenska Röda Korsets arbete. Under många år har de jobbat för att ge stöd i en process som är påfrestande för individen. För det andra är inte heller Afghanistan det enda land som människor söker asyl från och i pressmeddelandet finns det inte heller något som skulle säga att det handlar om arbete med flyktingar från just Afghanistan, utan troligen handlar det om ett allmänt projekt. Vi vet idag till exempel att många frivilligt väljer att återvända hem till MENA-regionen, bortsett från Syrien. Om då Röda Korset, som har möjlighet till professionell samtalshjälp, bekosta tolkar, hjälper till med nätverk i hemlandet och så vidare, får pengar till att göra det, borde det väl vara bra?

För det tredje – det här är inte Migrationsverkets eller den svenska statens pengar vilket många vill få det till i diskussionen. Det här är fondpengar för att främja migration och rörelse inom EU från just EU fonderna. Självklart kan man ha åsikter var pengarna ska hamna, men det torde vara ett bra sätt att dela ut dem i fonder till enskilda EU-länder som alla föreningar, förbund, kommuner och organisationer kan söka för (ungefär som att svenska bönder söker EU-bidrag). När jag jobbade på Malta med den lilla organisationen vi hade där sökte vi också från dessa fonder, dels till ett fotbollsprojekt men även till det engelskaprojekt i flyktinglägret som gjorde att jag blev involverad i hela flyktingkarusellen. Vilken organisation som helst med en vettig projektidé kan med andra ord söka – och det förvånar mig att det finns människor som är väldigt engagerade inom integration och flyktingfrågan som tydligen tycker att pengarna inte är värda något just för att Migrationsverket har utsetts som huvudman från EU:s håll, i sig inte ett dugg konstigt eftersom Migrationsverket är det högsta statliga verket i Sverige och det som sagt handlar om EU-pengar (liksom att Jordbruksverket har hand om ansökningar för bönderna). Man tackar alltså då hellre nej till ett eventuellt miljonstöd för att man inte vill söka på grund av att Migrationsverket är de som delar ut pengarna? Jag förstår det inte faktiskt.

EU:s och Sveriges flyktingpoltik ska definitivt kritiseras. Inget snack om saken. Men vi får inte bli så saliga i vår egen tro att vi blir martyrer – på flyktingarnas bekostnad.

 

Fotnot: Förutom det Svenska Röda Korset har Clowner Utan Gränser, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och Strömsunds Kommun fått EU-bidrag för olika migrationsprojekt.

AMIF: Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden ska i Sverige bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet. Projekt inom asyl, integration och laglig migration samt återvändande beviljas medfinansiering med 75 procent.

En ny utlysning sker den första augusti.

About the Author

- Chefredaktör för MENA Tidningen.se / Editor in Chief of MENA Tidningen.se