Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Thu, Oct 17th, 2019

Brottsförebyggande rådet fördjupar kunskapen om islamofobiska hatbrott

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott. Studien ska belysa den islamofobiska hatbrottslighetens karaktär för att uppnå mer kunskap så att det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt islamofobi, kan stärkas.

Åsa Lindhagen
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Vi vet att muslimer utsätts för hot och hat i vårt samhälle. Det är viktigt att öka kunskapen om islamofobiska hatbrott så att vi kan sätta in kraftfulla åtgärder. Rasismens yttringar hör inte hemma i vårt samhälle, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Av Säkerhetspolisens årsbok för 2018 framgår att en främlingsfientlig och radikalnationalistisk idéströmning ökat i sam­hället, främst via internet. Det bidrar till en växande bred radikalnationalism som inkluderar radikala och våldsbejakande grupper. Dessa idéströmningar och rasistiska organisationer sprider exempelvis islamofobiska budskap.

Tryggheten behöver stärkas för utsatta grupper och hatbrotten behöver förebyggas och bekämpas. Brottsoffren ska uppleva att brotten och offrens utsatthet tas på stort allvar. Av denna anledning får Brå nu i uppdrag att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott.

I genomförandet av uppdraget ska Brå inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom det civila samhället och berörda myndigheter. Brå ska även tillämpa ett jämställdhetsperspektiv.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

About the Author