Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Apr 16th, 2017

Cirkus, teater och bildkonst för asylsökande

Cirkushoppet. Foto Malin Grönberg

Cirkushoppet, Cirkus Cirkörs och Clowner utan Gränsers samarbetsprojekt, besöker asylsökande barn- och ungdomar i Östra och Västra Götaland i april. Elever i den internationella klassen på Storängsskolan kommer att få gå i cirkusskola och lära sig grunderna i cirkus. Tillsammans med Finspångs Kulturskola kommer eleverna även att få utforska teater, bild och form.

Cirkus i skolan tillsammans med Finspångs Kulturskola

Cirkushoppet träffar elever i Storängsskolans internationella klass i Finspång som får fördjupa sig i cirkusens grunder under en fyra dagars cirkusskola med Cirkushoppets pedagoger. Efter veckan ska de kunna fortsätta träna cirkus på egen hand. För att underlätta den framtida träningen lämnar Cirkushoppet kvar kitt med cirkusmaterial.

Med på plats under veckan är pedagoger från Finspångs Kulturskola som där leder undervisning i bland annat bildkonst, röstteknik och improvisation. Med utgångspunkt från cirkusen arbetar pedagogerna från Kulturskolan fram övningar inom teater och bild som sedan testas tillsammans med eleverna på skolan.

– Jag vill gärna lära mig mer om cirkus och titta närmare på berörings-punkter mellan cirkus och scenkonst så som performance. Cecilia Castro, Finspångs Kulturskola.

Människor på flykt är en utsatt och heterogen grupp som ofta har traumatiska upplevelser i bagaget. Som inom alla grupper finns både likheter och skillnader och utmaningen ligger i att hitta sätt att kommunicera trots språkbarriärer och kulturskillnader. För de asylsökande eleverna blir cirkusveckan ett sätt att få utlopp för den egna kreativiteten och knyta kontakt med lokalt förankrade konstutövare.

Cirkus på asylboende

Cirkushoppet besöker även asylsökande på boenden runt Finspång och Linköping med cirkusshow och cirkus-prova-på. För att deltagarna ska kunna fortsätta träna och utveckla sina cirkuskunskaper får de ett kitt med cirkusutrustning.

Skratt, lek och framtidstro på asylboenden

Projektet Cirkushoppet är ett samarbete mellan Cirkus Cirkör och Clowner utan Gränser. Cirkushoppet ska ge människor på flykt ett varmare välkomnande till Sverige och genom cirkusträning, skratt och lek skapa framtidstro och stunder av lättnad på asylboenden runt om i hela landet. Inom ramen för projektet vill vi även ge boendepersonal inspirationsmaterial och verktyg för fortsatt arbete, öka allmänhetens förståelse för flyktingskapets ofrivillighet samt skapa modeller som andra kulturformer kan använda sig av i arbete med målgruppen.

Cirkus cirkör producerar föreställningar nationellt och internationellt. Den stora föreställningen LIMITS som just haft premiär behandlar frågor om gränser och begränsningar, såväl psykologiska som fysiska i kölvattnet till den pågående flyktingsituationen. Det är ett ämne som genomsyrar hela Cirkörs verksamhet de närmaste åren. Cirkus Cirkör driver också pedagogisk verksamhet för ca 30 000 personer i hela Sverige, och har lång erfarenhet av arbete med personer med funktionsskillnader samt av cirkus för dementa i äldrevården.

Clowner utan gränser arbetar internationellt och i Sverige och har sedan starten 1996 mött och skrattat tillsammans med fler än en och en halv miljon barn. Runt om i världen påminner vi barn i flyktingläger, ungdomsfängelser, barn som lever på gatan och i andra utsatta miljöer om att de är viktiga och att det finns andra utanför som ser dem. Att möta barn i lust, lek och glädje är vårt uppdrag. När det fungerar som bäst skapas mänsklighet, livsvilja.

 

About the Author