Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Fri, Dec 8th, 2017

Dags att göra om det svenska konsulatet i Palestina till ambassad

Donald Trump har i och med sitt ställningstagande att flytta den amerikanska ambassaden till Jerusalem och deklarera denna som Israels huvudstad visat att han inte är det minsta intresserad av fred och goda relationer i Mellanöstern. 

Enligt 1948 års Gröna Linje dragning skulle Jerusalem, som är viktig för både palestinier och israeler, delas. Östra delen skulle tillfalla palestinierna, västra israelerna. 1949 ansåg Israel sig ha självmandat på Jerusalem som huvudstad, något som endast ett fåtal stater står bakom i världen, bland annat USA. 1980 klubbade Knesset (Israels riksdag) igenom att de hade rätt till hela Jerusalem som huvudstad, detta fördömdes dock av FN och blev ett bevis för att Israel bröt (och fortfarande bryter) mot folkrätt och internationell lag.

FN valde i samma veva att gå ut med förmaningar till sina medlemsstater att flytta alla ambassader från Jerusalem just på grund av detta, och på så sätt markera mot Israel. Alla länder har flyttat sina ambassader och vid några tillfällen därefter har FN återigen klubbat igenom att Israels agerande bryter mot internationell rätt. Därför blir det naturligtvis stora irritationer och oroligheter när USA går ut med det här ställningstagandet, och dessutom tänker flytta sin ambassad till staden. Det har lett till att FN idag håller ett krismöte, ett flertal kravaller har uppstått på västbanken och runt om i Jerusalem samt att Hamas ledare uppmanat till en ny intifada, förutom ett fördömande från betydligt fler stater än vad som godkänt Palestina som stat.

Oavsett vad man tycker om sakfrågan, är inte det här ett sätt som för oss närmare en lösning på konflikten. Tvärtom blir det betydligt mer svårjobbat när Israels politiker får ytterligare medhåll om att de har rätt att bryta mot de internationella lagar som finns. Man kan absolut tycka vad man vill om sakfrågan – men det känns i dagsläget väldigt långt till den tvåstatslösning som Trump hävdar att han står bakom och det är väl i dagsläget ingen som tror överhuvudtaget på att Trump kommer att vara den som löser mellanösternkonflikten, snarare bidrar han till att slänga på bensin på en eld som trots allt börjat lägga sig till glöd.

Sverige har idag ett palestinskt konsulat beläget i Östra Jerusalem, det enda rätta är naturligtvis att befästa dess position genom att ändra statusen från konsulat till Sveriges ambassad i Palestina, på samma plats. På så sätt skulle Sverige ställa sig bakom FN´s gränsdragningar av Gröna linjen från 1948 och hänvisa till att staden ska delas mellan de bägge staterna och markera att brott mot internationella lagar aldrig kan vara okej.

 

About the Author

- Chefredaktör för MENA Tidningen.se / Editor in Chief of MENA Tidningen.se