Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sat, Feb 18th, 2017

Delegationen för unga till arbete ska främja samverkan kring nyanländas etablering

Regeringen har under  veckan beslutat om att ge Delegationen för unga till arbete (Dua) ett utökat uppdrag. Delegationen ska främja samverkan mellan berörda aktörer som har betydelse för nyanländas etablering och besluta om statsbidrag för att främja överenskommelser om fördjupad samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.

Delegationen för unga till arbete har bedrivit ett arbete med att främja lokala överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommuner som ett verktyg för samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. Regeringen anser att erfarenheterna av detta arbete nu bör tas tillvara för att stärka samverkan och genomslaget av arbetsmarknadspolitiska insatser på lokal nivå som rör nyanländas etablering. Samverkan mellan olika aktörer, såsom Arbetsförmedlingen och kommunerna, är en nyckel för att nå en effektivare etablering och skapa enklare och mer effektiva processer för nyanlända.

Delegationen ges därför ett utökat uppdrag att främja frivillig samverkan mellan berörda aktörer som har betydelse för nyanländas, främst nyanlända ungdomars, möjligheter att etablera sig i arbetslivet.

Källa: Regeringen

About the Author