Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Fri, Jun 28th, 2019

Demokratin är på tillbakagång i världen

Regeringen beslutade igår att ge ett uppdrag till Sida att se över hur myndigheten kan utveckla och stärka arbetet för att främja demokrati genom utvecklingssamarbetet.

– Demokratin är på tillbakagång i världen. Genom detta beslut stärker vi vår förmåga att möta den negativa utvecklingen, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson.

Minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I dag lever fler människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg. För att möta denna trend har regeringen lyft demokrati som en central prioritering inom utrikespolitiken. Sveriges arbete för att främja, förankra och försvara demokratin ska stärkas. Demokratibiståndet ska öka och demokratins försvarare, röstbärare och institutioner ska stärkas.

– För att vi ska kunna göra det behöver Sida inventera och se över förutsättningarna för att utveckla hur de i dag arbetar med demokrati, säger Peter Eriksson.

Sida ska redovisa hur arbetet kan utvecklas, bidra till ett effektivt genomförande och en stärkt svensk profil inom demokratibiståndet samt utreda hur utlandsorganisationen kan förstärkas med särskilt fokus på demokratistöd.

About the Author