Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Apr 22nd, 2019

Deporterad kristen homosexuell har hittats döende i Kabul

“ETT VÄRDIGT, SÄKERT OCH ORDNAT ÅTERVÄNDANDE”, så lyder en av många falskklingande fraser i Sveriges återtagandeavtal med Afghanistan – ett av världens farligaste, fattigaste och mest korrupta länder.

Så här kan det se ut i verkligheten, när Sverige kastar ut unga ambitiösa människor, som flytt från krig och förföljelse, tillbaka till det helvete de flydde ifrån.

Alis vänner sköter om honom.

“Ali” – liksom många andra traumatiserade och återtraumatiserade ungdomar – led av sin psykiska ohälsa redan i Sverige. Men det faktum att han är homosexuell och kristen konvertit – vilket är förenat med dödsstraff i Afghanistan – påverkade inte heller domstolens beslut: Tvångsutvisning.

Efter deportationen eskalerade sjukdom och missbruk snabbt. Häromdagen hittades “Ali” döende på gatan, svårt avmagrad och infekterad, av andra deporterade svenskafghanska ungdomar.

Samtidigt som de försöker klara sin egen överlevnad på Kabuls gator, tar de nu hand om sin vän “Ali”. Tack vare privata bidrag från Sverige finns en liten chans för “Ali” att få adekvat sjukhusvård, och kanske rädda sin infekterade fot.

Alis fot

Föreningen Höörs United FF, en idrottsförening för ensamkommande ungdomar, har numera som sin huvudsakliga uppgift att hjälpa deporterade föreningsmedlemmar i Kabul.

Från läxläsning, fotbollsträning och gemensamma helgutflykter i skånska Höör, handlar det numera om att förse ungdomarna med det mest grundläggande: Mat, rena kläder och sovplats i en av världens farligaste städer.

Föreningens ordförande Vian Delsoz reser själv till Kabul inom några dagar, och ser fram emot ditt ekonomiska bidrag till verksamheten! Swish: 123 633 4957 BG: 125-8250 ( Höörs United FF)

About the Author