Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Wed, Nov 30th, 2016

Diakonias biståndsexpert på mötet i Nairobi

I dag är Sveriges biståndsminister Isabella Lövin med och öppnar toppmötet där en ny global agenda för effektivt bistånd och utvecklingssamarbete ska sättas. Men trots Nairobimötets stora betydelse är Lövin en av ynka tre ministrar från EU-regeringar som deltar. Det är mycket oroande, enligt Diakonias Penny Davies, som följer förhandlingarna på plats.

Representanter från givar- och mottagarländer, näringsliv och civilsamhälle från hela världen är nu i Kenyas huvudstad Nairobi för ett högnivåmöte om utvecklingseffektivitet. Mötet är på många sätt avgörande för att uppnå de nya globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Men trots att det är stora frågor som avgörs är det internationella intresset förvånansvärt lågt för processen, och risken är stor att allt fler länder inte håller vad de tidigare har lovat.

Foto: Markus Marcetic Creative Commons

Foto: Markus Marcetic – Creative Commons

Egna agendor styr

Diakonias Penny Davies finns på plats för att hålla koll på beslutsfattarna, och hon är långt ifrån nöjd med ländernas representation på mötet.

– Att det bara är tre EU-ministrar inklusive Isabella Lövin som deltar säger något om den bristande politiska aptiten för att upprätthålla agendan om utvecklingseffektivitet. Det är oroande i en tid när bistånd och utvecklingssamarbete är fortsatt viktigt. EU-länderna är upptagna av sina egna agendor där det fokuseras på flyktingmottagande och nationella säkerhetspolitiska intressen, vilket leder till ett urholkat och villkorat bistånd, säger Penny Davies, policyrådgivare för utvecklingsfinansiering på Diakonia.

Svagt dokument

Det officiella dokument som ska antas under mötet, Nairobi Outcome Document, har förhandlats in i sista stund under de senaste dagarna. Penny Davies följer förhandlingarna och ser positivt på att det nu finns en skrivning med i dokumentet som Diakonia har varit med och kämpat för – att civilsamhällesorganisationer ska respekteras som oberoende aktörer i sin egen rätt. Samtidigt ser hon flera punkter som inte är vad hon hade hoppats på.

– Dokumentet saknar tydliga åtaganden för parterna som de ska implementera, det riskerar att leda till att det inte blir några konkreta åtgärder i praktiken. Det syns också en tillbakagång där givarländer tidigare har varit överens, vi vill ju se nya åtaganden men mycket fokus på att försvara tidigare principer för utvecklingseffektivitet, säger hon.

 

 

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>