Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Wed, Nov 29th, 2017

Dödahavsrullarna i nyöversättning

Upptäckten av Dödahavsrullarna mellan 1947 och 1956 brukar kallas för ett av 1900-talets viktigaste arkeologiska fynd. Tvåtusenåriga pergamentrullar och fragment av både kända bibeltexter och dittills okända religiösa texter påträffades i elva grottor kring platsen Qumran vid Döda havets nordvästra strand.

Fyndet är ovärderligt då texterna är de äldsta handskrifter vi har av bibliskt material och ger en unik inblick i såväl den rabbinska judendomen som den kristna rörelsen under det första århundradet enligt vår tideräkning. Fyndet utlöste en bitter strid om religiöst tolkningsföreträde och en akademisk och politisk brottningsmatch som i viss mån pågår än idag.

Nu kommer en omfattande svensk översättning av Dödahavsrullarna som aktualiserar frågan: vad kan läsare ha för användning av texterna idag? Och vad har texterna för status i judisk tradition?

Tisdagen 5 december kl. 18.30 samtalar Mikael Winninge, docent i Nya Testamentets exegetik och redaktör för Dödahavsrullarna med Natalie Lantz, doktorand i Hebreiska bibelns exegetik om detta på judiska församlingen i Stockholm. Plats meddelas vid obligatorisk föranmälan till john.gradowski@jfst.se senast 4 december.

 

About the Author