Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Wed, Apr 21st, 2021

Egypten tredubblade antalet kända avrättningar 2020

Egypten tredubblade antalet kända avrättningar och var efter Kina och Iran det land i världen som utförde flest avrättningar under 2020. Minst 23 av de som avrättades dömdes till döden i fall som har att göra med politiskt våld, efter gravt orättvisa rättegångar som kännetecknades av framtvingade “bekännelser” och andra allvarliga människorättskränkningar som tortyr och påtvingade försvinnanden. En kraftig ökning när det gäller avrättningar ägde rum i oktober och november när de egyptiska myndigheterna avrättade minst 57 personer: 53 män och 4 kvinnor.

Iran avrättade minst 246 personer, Egypten minst 107 personer, Irak minst 45 personer och Saudiarabien avrättade 27 personer.

– Dödsstraffet är ett avskyvärt straff, och att fortsätta med avrättningar mitt under en pandemi visar än mer på den inneboende grymheten i straffet. Att kämpa mot ett dödstraff är svårt redan under vanliga omständigheter, men pandemin innebar att många människor som väntade på att avrättas inte kunde få tillgång till personlig juridisk rådgivning och många av de som ville visa sitt stöd var tvungna att exponera sig för allvarliga hälsorisker, risker som hade kunnat undvikas. Användandet av dödsstraffet under de här omständigheterna är ett särskilt flagrant brott mot mänskliga rättigheter, säger Agnès Callamard, Amnesty Internationals internationella generalsekreterare.

About the Author