Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Thu, Jul 8th, 2021

Läkare utan gränser kräver en utredning efter dödandet av tre medarbetare

Läkare Utan Gränser kräver nu en omedelbar utredning av de brutala morden på tre medarbetare som arbetade i Tigray, i Etiopien den 24 juni. Som följd av den dödliga attacken tvingas man avbryta all sin verksamhet i Abi Adi, Adigrat och Axum, i centrala och östra Tigray.

– Nästan två veckor efter mordet på våra kollegor har ingen tagit på sig ansvaret för attacken och omständigheterna kring deras död står obesvarade. Vi kräver nu en omedelbar utredning av relevanta parter för att fastställa vad som föranledde deras död. Vi kräver också en detaljerad redogörelse av händelsen och vilka som är ansvariga, säger Teresa Sancristoval, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser.

Alla tre medarbetare bar kläder som tydligt identifierade dem som medarbetare hos Läkare Utan Gränser, så även fordonet de färdades i. De hade arbetat i området sedan februari 2021, där de gav medicinsk humanitär hjälp, allt i linje med internationell humanitär rätt och i dialog och i överenskommelse med alla relevanta parter på plats.

– Som en följd av denna hemska attack tvingats vi nu ta det enormt smärtsamma beslutet att avbryta all vår verksamhet i Tigray. Mordet på våra kollegor – María, Tedros och Yohannes – är ett tragiskt exempel på totala bristen på respekt för människoliv i denna konflikt där nivåerna av våld och grymheter mot civila är fullständigt chockerande, säger Teresa Sancristoval.

Sedan konflikten i Tigray startade i november 2020 har medicinsk personal och hjälparbetare varit direkta måltavlor. Sjukvårdsinrättningar och ambulanser har plundrats, förstörts eller utnyttjats för militära ändamål. Personal har hotats och misshandlats och har bevittnat väpnade intrång i sjukvårdsinrättningar, som stöds av Läkare Utan Gränser.

Läkare Utan Gränser och andra hjälporganisationer har upprepade gånger utsatts för offentliga uttalanden med syfte att misstänkliggöra och undergräva dess insatser och därmed även äventyra personalens säkerhet.

– Om Läkare Utan Gränser och andra hjälporganisationer ska kunna fortsätta arbeta i Tigray, och i resten av Etiopien, måste alla parter i konflikten ge garantier för att mordet på våra kollegor aldrig återupprepas samt att vi och andra på ett säkert kan ge oberoende och opartiskt medicinsk och humanitär hjälp, avslutar Teresa Sancristoval.

About the Author