Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Oct 14th, 2018

EU- och handelsminister Ann Linde på besök i Dubai

EU- och handelsminister Ann Linde befinner sig nu i Dubai tillsammans med kommittén för Sveriges deltagande vid världsutställningen Expo 2020. De besöker Expo-området i Dubai och träffar höga företrädare för Expo 2020-organisationen samt företrädare för svenskt näringsliv i Dubai. Ann Linde ska även träffa regeringsrepresentanter.

Världsutställningen hålls mellan den 20 oktober 2020 och 10 april 2021 och har temat Connecting Minds, Creating the Future. Expo 2020 i Dubai kommer att bli den första världsutställningen någonsin i regionen. Mellan 150–180 länder väntas delta och utställningen uppskattas få omkring 25 miljoner besökare, varav tre fjärdedelar är inresande.

Syftet med ett svenskt deltagande i Expo 2020 är att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet, att främja Sverige som kunskapsnation, näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar, inklusive forsknings-, innovations- och kulturutbyte. Världsutställningen är en gemensam satsning mellan staten och näringslivet och kommer att kosta ca 165 miljoner kronor.

Det svenska deltagandet och den paviljong som kommer att uppföras ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv från start till mål. Kommittén ska ta fasta på regeringens politik för hållbart företagande och mänskliga rättigheter samt regeringens arbete med Agenda 2030.

 

 

 

About the Author