Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Thu, Mar 9th, 2017

Filmer som ska hjälpa ensamkommande

Den senaste tiden har Barnombudsmannen nåtts av starka signaler på att många ensamkommande barn mår dåligt och man känner oro för barnens psykiska hälsa.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

I samband med att Barnombudsmannen presenterade sin rapport om nyanlända barns mående och tillgång till vård kom uppgifter om asylsökande barn och unga som uppgavs planera organiserade självmord. Barnombudsmannen tog uppgifterna på allvar och samlade Socialstyrelsen, Migrationsverket och IVO till överläggningar.

Myndigheten började också ett arbete tillsammans med MIND, som bland annat driver Självmordslinjen, och Rädda Barnen för att snabbt nå ut med informationsmaterial. Gemensamt har de bland andra insatser tagit fram två informationsfilmer på Darì, det språk som många av de ensamkommande från Afghanistan talar. Filmerna vänder sig direkt till barnen och personer i deras närhet och beskriver hur man kan hjälpa en vän.

En grupp organisationer och personer har bistått med att ta fram manus till filmerna, däribland MIND, Rädda Barnen och Barnombudsmannen. Som rådgivande har bland andra Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP, bidragit. I filmerna hänvisar vi till Rädda Barnens stödlinje som finns för att de barn och unga som mår dåligt ska få stöd och tips på hur de kan hantera situationen. Också en uppgift som kan vara bra att sprida.

För att filmerna ska göra nytta behöver vi er hjälp att sprida dem, genom att nå ut i till barn och unga och vuxna omkring dem i många kanaler kan de göra skillnad mellan liv och död.

Se filmerna här: https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20171/filmer-ska-hjalpa-ensamkommande-som-mar-daligt/

Rädda barnens stödlinje / Save the Children helpline

Har du flytt till Sverige? Är du ung? Vill du prata med någon? Ring Rädda barnen! Telefon 0200–77 88 20 öppen klockan 15.00-18.00 alla dagar (också på helger)

Did you flee to Sweden? Are you young? Do you want to talk to someone? Call Save the Children! Phone 0200-77 88 20. We are open 3:00 p.m. to 18:00 every day (also on weekends).

ایا شما به سویدن مھاجرت کردہ اید؟ ایا شما نوجوان ھستید؟ ایا شما نیاز دارید با کسی در زبان خود صحبت کنید؟ !لطفا در شمارہ0200778820 باما تماس بگیرید ما در شمارہ مذکورھمه روزہ شامل ( شنبه و يکشنبه) از ساعت ۳ الی ۶ بعد از ظھر جواب میدھیم۔

هل انتقلت الى السويد حديثا ؟ هل انت شاب أم مراهق ؟ هل ترغب بالتحدث مع أحد ؟ اتصل على الرقم0200778820من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة طيلة ايام الاسبوع حتى يوم السبت والاحد

Källa: Barndombudsmannen

 

 

About the Author