Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sat, Nov 5th, 2016

Fler beslut i asylärenden än någonsin

Antalet asylsökande kommer inte att öka den närmaste tiden, enligt den senaste prognosen från Migrationsverket. Myndigheten bedömer att det är möjligt att kunna fatta över 108 000 beslut i asylärenden i år.

– Det är fler beslut i asylärenden än någonsin tidigare, säger Mikael Ribbenvik, vikarierande generaldirektör på Migrationsverket.

Mikael Ribbenvik, vikarierande generaldirektör på Migrationsverket.

Mikael Ribbenvik, vikarierande generaldirektör på Migrationsverket.

Den internationella flyktingkrisen fortsätter och fler människor befinner sig på flykt än under andra världskriget. Trots detta minskar antalet asylsökande i Europa och Sverige.

Sannolikheten för stora minskningar eller ökningar av asylsökanden i Sverige under 2016 bedöms som liten. Enligt prognosen kommer mellan 28 000–32 000 personer att ansöka om asyl i Sverige under 2016. Planeringsantagandet är 29 000 personer vilket är 5 500 (uppdaterad siffra) färre än i förra prognosen. För 2017 sänker Migrationsverket prognosspannet till 30 700–50 700 asylsökande, med ett planeringsantagande kring 36 700 asylsökande.

Det är fortfarande EU:s överenskommelse med Turkiet och det faktum att västra Balkanrutten är stängd som är de främsta förklaringarna till att färre söker asyl i Sverige. Även gräns- och ID-kontrollerna i Österrike, Tyskland, Danmark och Sverige påverkar.

Fler asylärenden avgörs

Enligt prognosen räknar Migrationsverket med att avgöra 108 000 asylärenden i år, det är 50 000 fler än 2015.

– Det är det starkaste resultatet sedan 90-talet när vi som mest avgjorde 75 000 ärenden på ett år. Men det är många människor som väntar på beslut, och vi ska göra allt vi kan för att de inte ska behöva vänta så länge, säger Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket tar över anvisningsuppdrag

Vid årsskiftet går uppdraget att anvisa nyanlända till boplatser i kommuner över från Arbetsförmedlingen till Migrationsverket. Enligt prognosen ska omkring 23 600 personer anvisas till bostäder som kommunerna ska ta fram, under förutsättningen att Arbetsförmedlingen klarar sina mål för i år.

– Det kommer att bli en utmaning att anvisa långt fler personer än tidigare samtidigt som vissa kommuner signalerar att de har svårt att ordna boenden till de personer som de enligt bosättningslagen ska ta emot, säger Mikael Ribbenvik.

Förberedelser inför det nya uppdraget pågår, bland annat genom utbildning av personal. Det administrativa förberedelsearbetet kommer även att påbörjas innan årsskiftet för att spara tid.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>