Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Apr 30th, 2017

Förändring genom kreativitet i MENA

61 miljoner människor befinner sig på flykt undan krig, förföljelse och fattigdom. I utsatta miljöer präglade av oro och våld växer sig redan befintliga maktstrukturer starkare. I områden där människor på flykt från Syrien lever i Libanon blir situationen allt mer akut då det fysiska, psykiska och sexuella våldet mot flickor och kvinnor ständigt ökar. Det är en av orsakerna till att Clowner utan Gränser nu startar det tvååriga projektet “Förändring genom kreativitet”.

Fotograf, Mathias Johansson.

Tillsammans med den lokala organisationen Beirut DC kommer artistpedagoger från Clowner utan Gränser utbilda syriska och libanesiska personer med bakgrund inom konst och socialt arbete. Dessa personer utbildas till ledare för att få nya verktyg och metoder som de kan använda vid gruppträningar för syrier på flykt i landet. Till träningarna kommer både syriska flickor och kvinnor samt pojkar och män bjudas in separat för att i trygga rum uttrycka sig, skapa förståelse för andra samt få psykosocialt stöd genom kreativa konstformer. Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från svenskt utvecklingssamarbete genom Svenska institutet.

–Svenska institutets program Creative Force ger stöd till samarbeten som syftar till att stärka demokratisering och yttrandefrihet. Clowner utan gränser och Beirut DC har genom projektet Förändring genom kreativitet skapat ett projekt som på ett enastående sätt visar hur kultur och kreativitet kan användas för att förbättra situationen för syriska flyktingar i Libanon”, säger Jesper Werner, Svenska institutet.

– We are living one of the worst and biggest crisis in the world, a project like this one would open a space for us to come together , to listen and to act. The need is really big in Lebanon and around the world and we all need to act right now”, säger Sabine Choucair, Beirut DC.

Förändring genom kreativitet” startar i april 2017. Den första av två 5-6 veckor långa utbildningen för gruppledare pågår augusti-september och därefter startar de veckovisa träningarna för syrier på flykt i Libanon i oktober 2017.

About the Author