Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Thu, Nov 11th, 2021

Forskning om flyktingar och HBTQ+ får 4,9 miljoner

Personer som identifierar sig som HBTQ+ och flyr från ett annat land på grund av förföljelse, tortyr och hot kan söka stöd och vård i Sverige. Hur vården på bästa sätt ska kunna bemöta denna grupp kommer nu att undersökas i ett nytt forskningsprojekt som sponsrats av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).
Tommy Carlsson som är docent vid Röda Korsets Högskola och projektledare för forskningsprojektet menar att:
Personer som identifierar sig som homosexuell, bisexuell, transperson eller andra queera uttryck har rätt att söka skydd i Sverige vid brott mot deras mänskliga rättigheter i ett annat land. Det kan röra sig om traumatiska erfarenheter av diskriminering, förföljelse, hot, tortyr och krigsskadade.

Foto: Mostphotos

Forskarna kommer aktivt att involvera personer med egen erfarenhet av att söka skydd i Sverige som HBTQ+-person samt vårdpersonal som arbetar med att erbjuda psykologiskt stöd för dessa personer.
Målsättningen är att bidra med fördjupad förståelse hur en rättvis, inkluderande och kulturellt kompetent vård kan uppnås för HBTQ+-personer som flyr från ett annat land och söker skydd i Sverige.
Ytterligare forskare som medverkar i studien är Maria Jirwe, professor och Med.Dr. Maria Gottvall, båda från Röda Korsets Högskola, samt Anna Bredström, docent från Linköpings Universitet.

About the Author