Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Jun 20th, 2021

Förtrycket av muslimer i Kina del 3

Män och kvinnor framförallt från muslimska etniska minoriteter i Xinjiang i Kina har sedan 2017 tillfångatagits godtyckligt. Hundratusentals människor som fängslats och sedan sänts till fångläger. Överlevare från läger ger nya skrämmande vittnesmål om förhållandena i lägren och hur de behandlades där.

©Molly Crabapple

Både inne i och utanför lägren tillhör muslimerna i Xinjiang den mest övervakade gruppen av personer i världen.

I minst flera månader efter att de frigivits från ett läger så är alla före detta intagna utsatta för en i det närmaste konstant både elektronisk och personlig övervakning, till exempel genom att medlemmar av regeringsstyrkor flyttar in i deras hem för att övervaka dem och sedan rapportera om “misstänkt” beteende. Det kan handla om sådant som fredligt religionsutövande, användandet av icke tillåtna kommunikationskanaler, som VPN eller WhatsApp, eller att köpa en “onormal” mängd av bensin eller el.

Rörelsefriheten för de som släppts från läger är också kraftigt begränsad genom ett massivt antal personer från säkerhetsstyrkorna som patrullerar gatorna och som också sköter tusentals kontrollstationer — mer kända som “mobila polisstationer”.

Religiös förföljelse

Muslimer får inte fritt praktisera sin religion i Xinjiang. Dussintals muslimska män och kvinnor berättade för Amnesty att de regionala kinesiska myndigheterna visade upp en fientlig inställning till islam. Grundläggande religiösa och kulturella sedvänjor har blivit stämplade som “extremistiska” och används som grund för att sättas i läger.

Som ett resultat av det har de flesta människor slutat be eller utåt visa några tecken på att vara praktiserande muslimer. Det kan handla om klädval, att raka sig och sättet att prata på.

Före detta medlemmar av regeringstrupperna berättade för Amnesty hur de brukade storma in i folks hem och konfiskera religiösa föremål. “Vi sa åt dem att ta bort foton (av moskéer) och istället sätta upp (kinesiska) flaggor”, som en uttryckte det.

De som intervjuats av Amnesty beskrev hur moskéer, helgedomar, gravplatser och andra religiösa och kulturella platser systematiskt har blivit förstörda eller ombyggda över hela Xinjiang.

About the Author