Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Fri, Jun 25th, 2021

Förtrycket av muslimer i Kina del 4

Män och kvinnor framförallt från muslimska etniska minoriteter i Xinjiang i Kina har sedan 2017 tillfångatagits godtyckligt. Hundratusentals människor som fängslats och sedan sänts till fångläger. Överlevare från läger ger nya skrämmande vittnesmål om förhållandena i lägren och hur de behandlades där.

— Kina måste riva interneringslägren, frige de människor som godtyckligt hålls där och i fängelser och upphöra med sina systematiska attacker mot muslimer i Xinjiang. Det internationella samfundet måste höja sin röst och agera unisont för att få ett slut på dessa avskyvärda övergrepp en gång för alla. FN måste etablera, och sjösätta, en oberoende undersökningsmekanism som har som syfte att ställa de ansvariga för dessa brott mot internationell rätt till svars, säger Agnès Callamard.

©Molly Crabapple

Massiv mörkläggning
Den kinesiska regeringen har tagit till extraordinära åtgärder för att mörka sina brott mot internationell människorättslagstiftning i Xinjiang. Den som protesterar mot vad som pågår blir hotad, fängslad eller på annat sätt illa behandlad av myndigheterna.

Vad som hänt hundratusentals internerade är okänt. Många kanske hålls kvar i lägren. Andra har fått långa fängelsestraff — kinesisk statlig data visar på en signifikant ökning av fängelsedomar i regionen, och satellitbilder visar på flera nya fängelser i Xinjiang sedan 2017. Andra har skickats till vad som är att betrakta som tvångsarbete.

Rapporten är baserad främst på vittnesmål från förstahandsvittnen som samlats in mellan oktober 2019 och april 2021. Den baseras också på analyser från satellitbilder och läckta regeringsdokument. Amnesty har intervjuat över 50 personer som suttit internerade, varav de flesta aldrig tidigare har berättat om sina upplevelser. Organisationen har även intervjuat personer som har varit i Xinjiang sedan 2017, över 70 familjemedlemmar till personer som är försvunna eller satta i läger, regeringsinformatörer och journalister, bland andra. Av säkerhetsskäl gjordes så gott som alla intervjuer med villkoret att Amnesty inte publicerar personernas namn och/eller sådan information som kan användas för att identifiera dem, deras familjer eller andra som kan utsättas för risk om de skulle bli identifierade. Alla fall som skildras i rapporten är skildrade under pseudonym. Samtidigt med rapporten lanserar Amnesty en global kampanj som handlar om över 60 personer som är försvunna och som tros befinna sig i Xinjiangs fängelser eller läger. Organisationen kommer kampanja för att de, och alla övriga som är godtyckligt fängslade eller satta i läger, blir frigivna.

Del 4 av 4.

About the Author