Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Wed, Dec 7th, 2016

Fotoutställning om vår tids allra viktigaste frågor

I veckan hängs en ny utställning upp i Juneporten i centrala Jönköping. Det handlar om 17 unika foton som symboliserar de 17 globala mål som FN ställt sig bakom. Med utställningen Transforming our world, producerad av bildbyrån Kontinent ihop med Jönköpings kommun, hoppas kommunen göra målen mer kända och öka engagemanget för frågorna.

– Utställningen sätter fokus på vår tids allra viktigaste frågor. Vi hoppas att den ska beröra och skapa uppmärksamhet, men också att den ska göra det tydligt att de här frågorna angår oss alla. Detta är viktiga frågor som vi jobbar med såväl nationellt, regionalt som lokalt, säger Henrik Hermansson, projektledare för Stadens liv och innehåll.

FN:s globala mål handlar bland annat om att bekämpa fattigdom, öka jämställdheten och förbättra miljön. Olika mål som också Jönköpings kommun ställer sig bakom. De omfattar alla olika beslutsnivåer, från de globala organisationerna ner till kommunal verksamhet. Målen måste uppnås av alla länder, regioner och kommuner tillsammans.

Republic -Jemen

Utställningen Transforming our world pågår till slutet av februari 2017 och har möjliggjorts genom bidrag från SIDA. Bilderna, som består av både porträtt och miljöskildringar, ger en ytterligare dimension och tankeställare kring vad målen kan innebära. Utöver de 17 bilderna har det även tagits fram rollups och ett slags kubutställning som kommer att visas på olika platser i kommunen. Utställningen fungerar således som ett sätt att sprida kunskap om målen.

– Jönköpings kommun är en av tre kommuner, som ihop med många andra organisationer, beviljats medel till en kommunikationsaktivitet om Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Pengarna har vi valt att använda till den här utställningen, som vi hoppas ska göra målen mer kända och bidra till att engagemanget för frågorna ökar ännu mer, säger Chantal Coté, internationell strateg i Jönköpings kommun.

Källa: Jönköpings kommun

 

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>