Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Dec 31st, 2018

Frågan om barnäktenskap är inte alltid svart eller vit

Imorgon får Sverige hårdare lagar för barnäktenskap. Vi ska naturligtvis inte godkänna äktenskap där någon av parterna är under 18 år, men det är värt att belysa problemen från flera vinklar.

Huvuddelen av de ungdomar jag har mött som kommit till Europa och varit gifta har varit 16-17 år gamla och haft en, oftast make, vid ett fall har det varit pojken som varit yngre än 18 vid giftermålets ingång, som är ett par-tre år äldre. Dessa har fortsatt bo med varandra när de har kommit till Europa. I själva verket blir en lag mot barnäktenskap i svensk lag relativt tandlös eftersom Sverige redan jobbar hårt mot företeelsen då den är nedskriven i FNs barnkonvention och något som i allra högst grad ska jobbas emot.

Skälen till att jobba mot barnäktenskap är många, framförallt att det hindrar kvinnor när det kommer till studier och frihet, men vi måste också utrota problemen till varför barnäktenskapen finns, de få studier och forskning som görs på området visar att dessa finns framförallt i mycket fattiga regioner där man då ofta är tvungen att sälja sina flickor för att klara familjen, det är självklart beklagligt för alla inblandade.

Det finns ytterligare några problem med en lag som säger emot detta. Även om de flesta länder i Europa, även i världen, har en åldersgräns på 18 år i riktlinje med barnkonventionen är det få länder som inte har någon form av dispens system för detta från 16 år. Sverige är ett av få länder i världen som inte ger dispens. Helt rätt anser vi – men det skiljer sig från många andra stater i världen. Det är också betydligt lättare att gifta sig i andra länder och när det kommer till merparten av de länder människor flyr från finns det inga regelrätta register över gifta par. Sverige är också, som ett av få länder i världen, ett land där ungdomar kan utforska sin sexualitet utan att behöva vara gifta, vilket är svårt i många andra länder även om det naturligtvis förekommer överallt.

Jag har mött flera från MENAregionen som uppges vara gifta, dessa har gift sig för att de är förälskade i den person de gift sig med och ett giftermål var den enda möjligheten att kunna leva ihop eller fly tillsammans. Jag tycker självklart att vi inte ska registrera äktenskap under 18, men att tro att det kommer att göra någon större skillnad med den här lagen är relativt naivt eftersom regelverket redan idag gör att vi ska skydda barn som är i behov av det (som till exempel har gift sig emot sin vilja som väldigt unga). Det vi ser som barnäktenskap är en ovanlig, om den ens har existerat, företeelse i Sverige, det vill säga en väldigt ung flicka som gift sig med en betydligt äldre man, och även den statistik som finns talar emot det. Enligt FN är 1 av 3 flickor gifta innan 18 år i vissa u-länder där det är extra fattigt, och bara 1 av 9 flickor som är under 15 gifta. I Sverige har socialstyrelsen tagit fram en hänvisning hur vi ska jobba med detta problem, av 70 tillfrågade kommuner om hur deras erfarenhet såg ut med gifta barn hade två erfarenheten av flickor som var 15 eller yngre. Dessa ska givetvis skyddas enligt de lagar som finns och inte bosättas med sin familj.

Dilemmat blir när en del barn i 16-17 årsåldern som är gifta med en jämnårig, eller några år äldre, man, komme. De kommer naturligtvis fortsätta betrakta sig som gifta, oavsett om det går att registrera eller inte.

Svenska ungdomar får bo sambo nä de är 16, hur gör vi om 16 åriga Natasha från Irak vill göra samma sak om socialtjänsten vet att hon är gift? Det bästa hade naturligtvis varit om ungdomar världen över fått utforska sin sexualitet själva utan att behöva gifta sig. Nu är det inte så, idag börjar det sakta sakta luckras upp, det som förut har varit intvingade äktenskap börjar sakteliga gå mot en värld där ungdomar kan bestämma själva, men trots det kvarstår ofta att sex är något man ägnar sig åt inom äktenskapet. Några av de ungdomar jag mött har gift sig av kärlek, men varit tvungna att gifta sig om de velat vara tillsammans. Det blir svårt om vi ska säga till dessa att de inte får vara gifta och utforska dessa sidor – men att svenska ungdomars sätt att bo sambo och göra detsamma är helt rätt.

Självklart ska barn vara barn – men allt är inte heller svart eller vitt i världen.

About the Author

- Chefredaktör för MENA Tidningen.se / Editor in Chief of MENA Tidningen.se