Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Tue, Nov 22nd, 2016

Framsteg på klimatmötet i Marrakech

Årets klimatmöte i Marrakech har avslutats. Resultatet är positivt och tar genomförandet av Parisavtalet framåt.

– Jag är nöjd med resultatet, nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet med full kraft, säger klimatminister Isabella Lövin.

När världens länder enades om det historiska klimatavtalet i Paris förra året trodde få att avtalet skulle hinna träda i kraft inför årets COP22.

– Jag åker från Marrakech stärkt i min övertygelse om att Parisavtalet inte går att stoppa. Budskapet är tydligt från världsledare och näringsliv. Det är lönsamt att vara klimatsmart, den som inte hoppar på tåget står kvar som förlorare, säger Isabella Lövin.

En av de viktigaste förhandlingsfrågorna var utvecklingen av Parisavtalets regelbok, som bland annat ska innehålla ett gemensamt ramverk för redovisning av utsläpp och åtgärder. Det är ett viktigt arbete för att öka förståelsen kring ländernas klimatåtaganden och för att möjliggöra uppföljning. Regelboken ska nu vidareutvecklas och beslutas 2018.

En annan nyckelfråga har varit stödet till utvecklingsländernas klimatomställning och klimatanpassning. Bland annat har beslut tagits för att Pariskommittén för kapacitetsutbyggnad (PCCB) nu kan påbörja sitt arbete. Kommitténs arbete kommer att fokusera på att hjälpa utvecklingsländerna i genomförandet av deras klimatåtaganden vilket är en förutsättning för att kunna öka ambitionerna över tid. Framstegen som gjorts i dessa frågor sänder en stark signal om ett ambitiöst genomförande av Parisavtalet.

isabellalovin_1

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Framsteg har också skett vad gäller finansiering. Flera EU-länder, däribland Sverige, Tyskland och Italien, har utlovat nya stöd till anpassningsfonden. Det gör att man överträffar anpassningsfondens mobiliseringsmål med 80 miljoner dollar. Beslut har också tagits för att möjliggöra Anpassningsfondens framtid under Parisavtalet. Utan beslutet skulle Anpassningsfondens framtid vara osäker.

Flera viktiga samarbeten har lanserats för uppnå målen i Parisavtalet. Sverige har bland annat ställt sig bakom ett globalt samarbete för att stödja utvecklingsländerna i sitt arbete för att genomföra sina nationella klimatplaner. Ett annat nytt initiativ som Sverige engagerat sig i är en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte om hur länder kan nå nollutsläpp till 2050.

Klimatmötet har också präglats av en oro kring USA och hur den kommande administrationen kommer att förhålla sig till Parisavtalet. Flera viktiga länder som Kina och Indien har poängterat att Parisavtalet gäller och att de kommer att fortsätta med sin omställning oberoende av hur USA agerar framöver.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>