Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Thu, Mar 28th, 2019

Gemensamt ansvar för att etableringen i samhället ska lyckas

Migrationsverket utvecklar sitt samarbete med åtta andra myndigheter för att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället. Nu ställer en rad myndigheter sig bakom en avsiktsförklaring om att öka samverkan inom migrations- och integrationsområdet.

Med individen i fokus har Migrationsverket initierat en avsiktsförklaring om utökat samarbete mellan samhällsaktörer som möter en nyanländ person under dennes ankomst och etablering i Sverige.

– Migrationsverket möter människor precis när de kommit till Sverige, men efter att uppehållstillstånd beviljas är det andra myndigheter och samhällsaktörer som tar över. Alla myndigheter bakom avsiktsförklaringen har en viktig del i den nyanländas etableringsprocess, och om vi samverkar bättre kan vi göra det lättare för individen och samtidigt skapa samhällsnytta, säger Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket.

De nio myndigheter som nu ställer sig bakom avsiktsförklaringen är, förutom Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polisen, Skatteverket, Skolverket och Statens institutionsstyrelse.

– Vi blir allt färre i arbetsför ålder i Sverige. Därför behöver vi en omfattande invandring för att arbetskraften inte ska krympa och för att vi ska kunna upprätthålla välfärden. Myndighetssamarbetet ökar våra möjligheter att få ut nyanlända till arbete eller studier, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Under de senaste åren har migrationen till Sverige ökat, främst i form av asylsökande, men antalet anhöriga och arbetstagare från andra länder har också vuxit. Detta ställer höga krav på olika samhällsfunktioner, både kommunala och statliga. Vid en genomlysning av olika aktörers agerande visade det sig att myndigheterna gör rätt saker utifrån sitt uppdrag, men att man inte har helhetssynen med individens bästa i fokus.

När migrationen till Sverige ökar är det viktigt att alla delar av samhället tar sitt ansvar. Genom avsiktsförklaringen har de nio myndigheterna enats om att ta ett större grepp om frågan och samarbeta genom hela migrations- och integrationsprocessen.

– Redan idag pågår gemensamma utvecklingsprojekt mellan några av myndigheterna, till exempel utvecklar vi mötesplatser för nyanlända på servicekontoren. På sikt kan samverkan handla om att vi myndigheter blir bättre på att utbyta information elektroniskt, att vi effektiviserar vår hantering av individers ärenden och att vi lär av varandra och utbyter erfarenheter, säger Danielsson.

Målet är att utveckla vårt arbete och tillsammans skapa betydande förbättringar ur ett helhetsperspektiv. Avsiktsförklaringen undertecknades av de nio myndigheterna tidigare i år, men står öppen för andra myndigheter och organisationer som vill delta i samarbetet.

About the Author