Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Tue, Feb 17th, 2015

HBTQI asylsökande och nyanlända – en annan sida av berättelsen

Newcomers är ett nätverk helt baserat på volontärarbete, som verkar för rättigheter åt nyanlända och asylsökande homo-/bi-sexuella, transpersoner, queer-identifierade och intersex-personer (HBTQI). Verksamhetsledaren Sooz Romero skriver i denna debattartikel om hur Migrationsverket har svikit dessa personer, och hur Newcomers tar över där staten brister i att ge dessa människor det skydd och den trygghet de behöver och har rätt till.

Bemötande kan variera från plats till plats, men det är väl känd att asylsökande HBTQI personer inte får information anpassad till målgruppen och inte heller är brev och information från Migrationsverket på ett språk som asylsökande kan förstå och ta del av. Vi på HBTQI Newcomers-nätverket hör ofta från våra medlemmar att intervjuerna de genomgår brister när det gäller tolkning och ordentligt ordförråd inom HBTQI-begrepp. Hälsan är inte en prioritet, om personer får en typ av undersökning gäller det bara fysiska tester men det görs inte någon utvärdering i fall personen behöver psykiskt stöd. När det gäller ”vård som inte kan anstå” och HBTQI asylsökande så finner vi extremt problematiska bakomliggande konsekvenser och brister. HBTQI asylsökande som kommer från länder där de har gått igenom extremt våld, utsatthet, trauma och depression efter ett tufft liv som HBTQI person, får inget psykiskt stöd eftersom det inte anses vara “akut vård”.
Gay_flag.svg Vad anses vara akut vård för en person beror på vilka förutsättningar personen lever i, det beror på maktstrukturer och tillgång till resurser och makt. Enligt många av våra medlemmar är att söka vård svårt, först finns det inte information om vilken typ av vård de kan få och vad akut vård innebär. Transsexuella asylsökandes rätt till vård och stöd i relation till identitetsförstärkning, könsutredning och könskorrigering anses inte vara ”akut vård” även efter upprepade självmordsförsök. Hormoner och kontroll ingår inte heller i kategorin akut vård, men för våra transsexuella medlemmar är det akut att få leva i den kropp och könstillhörighet de vill.

När asylsökande HBTQI personer kommer i kontakt med Migrationsverket för första gången blir de inte hänvisade till några HBTQI organisationer och inte heller får de ett offentligt biträde med tillräckligt kompetens eller erfarenhet inom globala HBTQI frågor och asyl. Utvisningen av HBTQI personer till länder där de riskeras dödas sker för ofta. Bara under februaris första vecka har 5 personer som är HBTQI personer fått avslag. I många fall har HBTQI personer som har rest till Sverige genom livshotande vägar och som har registrerat sig först i länder inom EU som inte respekterar HBTQI som asylskäl INTE fått en ordentlig handläggning eller ett offentligt biträde utan ansökan skickas tillbaka till dessa länder så som Polen eller Italien där HBTQI personers situation är extremt dåligt. Många av våra medlemmar blir tvungna att gömma sig i Sverige, ett land där alla ska behandlas lika och där HBTQI personers rättigheter respekteras, så klart beroende på vilka som anses har rätten till detta, inte är det migranter eller asylsökande.

Nätverket Newcomers försöker skapar dialog med Migrationsverket för att situationen ska förbättras och för att asylsökande HBTQI personer ska få bättre boendeförutsättningar. Migrationsverket transporterar asylsökande HBTQI personer till avlägsna ställen, små byar där även svenska HBTQI medborgare blir trakasserad. Boendet ligger oftast långt från någon RFSL-avdelning eller dit transport  sällan går och det kostar pengar. I boenden delar HBTQI personer rum med andra asylsökande som ofta är homofoba. Transpersoner skickas till boenden baserat på deras juridiska kön och inte enligt det kön de identifierar sig med. Transpersoner trakasseras och utsätts för hårda sociala sanktioner inom deras boende. Så när människorna kommer till Sverige, hamnar de helt enkelt i ett litet rum fylld med precis samma homofober som HBTQI personerna rymmer ifrån. Dessvärre är Migrationsverkets svar att ”alla ska behandlas lika och vi anser inte att ett särskilt boende för HBTQI personer är nödvändigt, annars skulle vi behöva ta hänsyn till olika religioner och preferenser.”

Vad Migrationsverkets operativa chef då inte förstår är att HBTQI asylsökande är en så pass olik grupp, som skiljer sig markant från gruppen asylsökande generellt. HBTQI personers asylskäl handlar inte om kulturella konflikter, krig, religionsuppfattning och andra politiska skäl för asyl, utan om människor rätt att bestämma över sin egen kropp, identitet och rätt till skydd från homofobi, transfobi och patriarkala strukturer. Det handlar om stora strukturella faktorer så som heteronormativitet och förtryck som inte går att släppa undan och som gör att människor flyr i längtan till ett bättre liv.

Sveriges migrationspolitik när det gäller HBTQI personer har ett bristande resonemang för sin struktur. Medvetenhet kring homofobi, heteronormativitet och vithetsnormer inom själva migrationens process spelar stor roll om hur ärendet bedöms och om asylsökande HBTQI personer anses vara trovärdiga eller inte. Uppfattningen om hur homosexuella ”är” eller ska ”se ut” genomsyras av vita, västerländska, stereotypa bilder där en riktig bög ska se feminin ut eller bilden av den maskulina flatan, genusneutrala och bisexuella identiteter inkluderas inte på något sätt i beräkningen för rätt till skydd från heteronormen och homofobi. Sexuell läggning blandas med sexuella praktiker vilket gör att en bi- eller transperson inte får asylskäl eftersom de anses vara otrovärdiga eller hetero.

Migrationsverkets operativa chefs påstående är oroväckande, att säga att HBTQI personer ska behandlas ”lika alla andra” visar på migrationsverkets okunnighet och bristfälliga kunskap inom HBTQI frågor. HBTQI personer utsätts för homofobi och diskriminering dagligen; vi kan inte behandlas lika för vi är inte lika den heteronormen, detta bör vara ett argument som måste tillämpas för HBTQI asylsökande i Sverige och skapa åtgärder för att skydda personer snarare en utsätta de till mer förtryck.

Situationen för HBTQI personer i många länder – inklusive Sverige – är påverkat av heteronormen och därför kräver en analys där ”lika alla andra” påstående måste sättas i kontrast till de förutsättningar HBTQI personer lever med. Nämligen att det finns osynlig strukturell diskriminering som gör att personer som är HBTQI diskrimineras av de som anser sig vara normen, “heteronormen”. Detta sker i olika grad beroende på land, och det sker även i Sverige. Migrationsverket kan inte fortsätta ignorera detta. Boendesituationen är ohållbar när det gäller HBTQI personer, det finns ingen trygghet och inga program eller insatser för att förstärka HBTQI identiteten och öka respekten, inga sociala verksamheter eller mötesplatser. HBTQI personer under asylprocessen blir negativt påverkade av Migrationsverkets brist på kunskap kring heteronormen för att även om det är välkänt att HBTQI personer lider och jagas av suicidala tankar, isolering, självdestruktivitet, hemlöshet, brist på självförtroende och arbetslöshet, så skapas inga åtgärder eller stöd för organisationer som jobbar för att motverka detta. Många newcomers går inte till skolan på grund av att de blir utsatta för homofobi. Lärandeprocessen påverkas av rädsla, psykisk ohälsa och diskriminering. SFI-undervisningen saknar fria zoner för HBTQI personer där de kan känna sig trygga och där HBTQI personer respekteras och inte trakasseras.

HBTQI-nätverket Newcomers jobbar för att ändra situationen för individer som söker skydd på grund av sin sexuella läggning. Genom att använda oss av våra sociala nätverk för att knyta kontakter och uppmuntra folk att ställa upp och stödja de personerna som behöver det mest. Vi samlar pengar till SL- kort, hyror, och ibland för resor till andra delar av landet där de ska ha sina intervjuer. Vårt arbete är beroende av donationer och god vilja. Vi som arbetar dagligen med det här vill skapa en dialog och höja medvetenhet kring den diskriminerande asylprocessen i Sverige när det gäller HBTQI personer och skapa flera newcomers-verksamheter runt om i landet.

Vi har skapat en struktur där vi jobbar utifrån fyra viktiga faktorer:

Utbildning: Vi har satsat för att hitta svensklärare som vill undervisa två gånger i veckan, måndagar från 17:00 till 18:00 och torsdagar 18:00 till 20:00.

Mötesplats och social verksamhet: Vi skapar workshops om samhällskunskap, hälsa och juridisk rådgivning. Vi besöker museer och myndigheter onsdagar kl. 18:00 till 20:00.

Psykiskt och fysisk hälsa: Vi har samordnat klättring tisdagar kl. 12:00 och free-style dans fredagar kl. 18:00 till 19:00.

Empowerment och politisk påverkan: Vi skapar panelsamtal där vi bjuder in personer som är asylsökande själva för att prata om sina erfarenheter. Varje år under Prideveckan samordnar vi ett ”asyl forum” som rör frågor kring asyl och HBTQI frågor. Vi har också genomfört workshops där visuell konst används som metod för att fånga berättelserna från nyanländas erfarenheter av asyl och situationen de befinner sig i. Pianolektioner söndagar kl. 18:00 till 20:00.

Hur migrationsverket och den svenska politiken borde förbättras:

HBTQI kompetensen måste höjas inom Migrationsverket. Deras okunskap leder till att HBTQI personer som söker asyl skickas tillbaka till länder de riskerar sitt liv, tortyr, social exkludering och marginalisering. Migrationsverkets ignorans gör att det tas fel beslut då de inte anser att personen som söker asyl har gjort sannolikt att den är homosexuell.

Konkreta åtgärder:

Asylsökandes stora behov av trygga boende måste åtgärdas.

Transpersoners psykiskt och fysisk hälsa ska ingå i ”akut vård”.

Bättre info om HIV-prevention på olika språk

SFI-undervisning i trygga platser.

Social verksamhet och empowerment för att motverka internaliserad homofobi och dålig självkänsla.

 

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>