Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Wed, Jan 25th, 2017

H&M Foundations kampanj ger 30 miljoner kronor för utbildning åt barn på flykt

En global kampanj av icke vinstdrivande H&M Foundation har genererat 30 miljoner kronor åt UNHCR, FN:s flyktingorgan och dess arbete för att ge utbildning åt barn på flykt.

Kampanjen lanserades i november 2016 för att hjälpa barn som flytt att få det skolmaterial de behöver för att gå i skolan. För varje presentkort som såldes i över 4000 H&M-butiker över hela världen fram till sista december 2016 har H&M Foundation givit en donation till stöd för barn på flykt. Kampanjen kommer att hjälpa barn över hela världen, bland annat i Tchad, Etiopien, Iran, Kenya, Malaysia, Pakistan, Rwanda, Sydsudan, Sudan, Syrien, Uganda och Jemen.

Över hälften av alla flyktingar är barn. Bara 50 procent har möjlighet att gå i skolan på låg- och mellanstadienivå och ännu färre kan fortsätta till högstadiet och gymnasiet. Att se till att barn på flykt har tillgång till utbildning är en grundläggande del av UNHCR:s arbete. Det är också avgörande för att hjälpa flyktingbarn skapa en bättre framtid för sig själva och sina samhällen.

En ung pojke bär sin bror över gränsen mellan Grekland och Makedonien, nära Eidomeni, Grekland. Foto: UNHCR / Andrew McConnell

Tack vare kampanjen kommer barn som tvingats på flykt att få skolmaterial som till exempel läroböcker och anteckningsblock. Skolmaterial spelar en mycket viktig roll i att se till att de kan börja skolan och fortsätta gå kvar.

– Flyktingbarn löper fem gånger större risk att inte gå i skolan jämfört med andra barn. Därför är det helt avgörande att de får det material de behöver för att kunna gå i skolan. Den här donationen gör att UNHCR kan se till att barn i krisområden runt om i världen får utbildning, säger Diana Amini, global chef för H&M Foundation.

– Vi vill rikta ett varmt tack till H&M:s anställda och kunder för deras stöd för H&M Foundations globala kampanj tillsammans med UNHCR. Utbildning är oerhört viktigt för att barn på flykt ska kunna leva bättre liv. Tyvärr saknas det dock fortfarande resurser. Genom kampanjer som den här kan vi tillsammans göra en verklig skillnad för barn som tvingats fly från sina hem, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare på Sverige för UNHCR.

Källa: UNHCR

 

About the Author