Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Jan 1st, 2017

Högsta antalet asylbeslut hittills

2016 fick 111 979 personer beslut i sitt asylärende. Det är det högsta antal asylbeslut Migrationsverket hittills fattat under ett år. Orsaken till kraftsamlingen är det stora antal asylsökande, 163 000, som kom under 2015. Under 2016 sökte totalt 28 939 personer asyl i Sverige.

Det stora antalet asylsökande 2015 gjorde att myndigheten fick ökade resurser samt att resurser flyttades inom myndigheten. Syftet var att så många människor som möjligt skulle få ett beslut i sitt asylärende, utan att ge avkall på rättssäkerheten.

Detta ledde till att Migrationsverket under året kunde fatta totalt 111 979 beslut i asylärenden. Det är fler än myndigheten hittills fattat under ett år. Det är också dubbelt så många asylbeslut som i fjol.

– Vi har höjt vår förmåga, och det är mycket glädjande att vi kunnat ge så många människor ett beslut i deras asylärenden. Men fortfarande väntar fler än 70 000 asylsökande på beslut. Vår målsättning är att de som nu väntat länge ska ha fått sina beslut senast under sommaren 2017, säger vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Ingen ökning av asylsökande under hösten

Tidigare år har antalet asylsökande varierat under året, med en tydlig ökning under hösten. 2016 har denna variation samt ökning under hösten uteblivit. Istället har mellan 400 och 600 sökt asyl per vecka och totalt blev det 28 939 personer som sökte asyl i Sverige under året som gått, vilket är den lägsta siffran sedan 2009.

Minskningen förklaras delvis av förändrad svensk lagstiftning, som bland annat försvårat möjligheterna för familjeåterförening och att få permanent uppehållstillstånd. Flyktingöverenskommelsen mellan Turkiet och EU samt försvårade möjligheter för asylsökande att ta sig över gränserna i Europa är andra orsaker till minskningen, och förklarar även den i år uteblivna variationen av asylsökande under året.

Källa: Migrationsverket

 

About the Author