Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Wed, Oct 5th, 2016

Hur fungerar arbetet på en ambassad?

En ambassad är Sveriges högsta diplomatiska representation i ett land och ligger alltid i landets huvudstad. En ambassad leds av en ambassadör som är Sveriges främsta officiella representant i landet. Det finns även generalkonsulat och honorärkonsulat. Generalkonsulaten arbetar främst med främjande, konsulära frågor och migrationsärenden. På generalkonsulaten arbetar utsänd personal från UD. Honorärkonsulatens uppgift är att stödja ambassaderna och konsulaten i olika ärenden. Att vara honorärkonsul är ett oavlönat heders­uppdrag. Både svenska och utländska medborgare kan vara honorärkonsuler.

Svenska ambassaden håller i

regionmöte i Jordanien. Varje år anordnar svenska myndighetschefer i Mellanöstern/Nordafrika ett regionmöte för att diskutera situationen i regionen samt hur man på olika sätt kan vidareutveckla och öka kontakterna och samarbetet med länderna i regionen och regionen i sin helhet.

Från UD till MENA:s ambassader

Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla stater i världen. I ungefär hälften av dessa har Sverige ambassader och konsulat. Sveriges utrikesrepresentation består av cirka 100 utlandsmyndigheter och 350 honorärkonsulat.

Vid utlandsmyndigheterna arbetar diplomater och andra utsända tjänstemän från UD i Stockholm samt lokalt anställd personal. Även tjänstemän från andra departement och från myndigheter som exempelvis Sida, Business Sweden och Migrationsverket arbetar vid olika utlandsmyndigheter. Antalet utsända tjänstemän på utlandsmyndigheterna kan variera från en till över sjuttio personer.

Utlandsmyndigheternas uppdrag är att representera Sverige och att bevaka och främja svenska intressen. Till arbetsuppgifterna hör till exempel att föra dialog med offentliga företrädare och civila samhället, att följa och rapportera om landets politiska och ekonomiska utveck­ling, främja en positiv bild av Sverige liksom handel mellan Sverige och andra länder. Centrala uppgifter är också att hjälpa nödställda svenskar och utfärda visum för utländska medborgare som vill besöka Sverige. I länder där Sverige bedriver utvecklingssamarbete arbetar utlandsmyndig­heterna för att biståndsinsatserna ska bli så effektiva som möjligt.

Ingen ambassadör på plats

I länder där Sverige inte har någon ambassad är det vanligt att en svensk ambassadör i ett närbeläget land är sidoack­rediterad. En sidoackrediterad ambassadör är Sveriges representant i flera länder samtidigt och sköter förbindel­serna genom regelbundna besök. Till exempel är ambas­sadören i Thailand sidoackrediterad i Laos, Kambodja och Myanmar (Burma). I ett trettiotal länder sköts Sveriges förbindelser av ambassadörer som är stationerade i Stock­holm, så kallade Stockholmsbaserade ambassadörer. De besöker regelbundet de länder där de är ackrediterade.

 

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>