Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Tue, Sep 27th, 2016

Hur ser UD:s organisation ut?

Utrikesdepartementet (UD) är det största av Regeringskansliets tio departement. Till UD hör cirka 100 utlandsmyndigheter – ambassader, representationer, delegationer och konsulat – som tillsammans med UD utgör utrikesförvaltningen. Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla stater i världen. I ungefär hälften av dessa har Sverige ambassader och konsulat. Sveriges utrikesrepresentation består av cirka 100 utlandsmyndigheter och 350 honorärkonsulat.  

Källa: Wikipedia

Hela utrikesförvaltningen har knappt 2600 anställda, varav cirka 750 personer arbetar på UD i Stockholm. På utlandsmyndigheterna arbetar drygt 500 utsända tjänstemän från UD tillsammans med cirka 1300 lokalt anställda.

Politisk ledning

Chef för utrikesdepartementet är utrikesminister Margot Wallström. Statsrådet Wallströms statssekreterare, med titeln kabinettsekreterare, är Annika Söder. Isabella Lövin är minster för internationellt utvecklingsarbete och klimat samt vice statsminister. Statsrådet Lövins statssekreterare är Ulrika Modéer. Anne Linde är EU- och handelsminister. Statsrådet Lindes statssekreterare är Oscar Stenström.  Tillsammans utgör statsråden, kabinettsekreteraren och statssekreteraren UD:s politiska ledning.

Margot Wallström är chef för UD. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Margot Wallström är chef för UD. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Enheter

UD:s löpande arbete sköts inom ett antal enheter. Enheterna handlägger och förbereder ärenden innan regeringen fattar beslut. En annan uppgift är att företräda Sverige i internationella förhandlingar och främja svenska utrikespolitiska och ekonomiska intressen.

UD:s enheter bistår den politiska ledningen med att sammanställa och analysera information för politiska ställningstaganden. Det görs bland annat genom att förbereda och presentera underlag för regeringsbeslut, propositioner, interpellationssvar och riksdagsfrågor. En annan uppgift för enheterna är att företräda Sverige i internationella förhandlingar och främja svenska utrikespolitiska och ekonomiska intressen samt sköta kontakterna med UD:s myndigheter.

Källa: Regeringskansliet

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>