Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Wed, Nov 2nd, 2016

Id-kontroller förlängs i tre månader

I dag, den 2 november, beslutade regeringen att förlänga id-kontrollerna med tre månader för passagerare med buss, tåg eller passagerarfartyg mellan Sverige och Danmark. Beslutet börjar gälla den 4 november och upphör den 4 februari 2017. Om inte behovet av id-kontroller skulle visa sig kvarstå om tre månader ser regeringen att de då kan avskaffas.

– Situationen i vår omvärld är osäker och det går inte att just nu förutse utvecklingen. Regeringen har följt utvecklingen noga på flera områden för att kunna fatta ett så väl avvägt beslut som möjligt. Sverige förlänger mot denna bakgrund id-kontrollerna i tre månader. Regeringen bedömer att de för närvarande är nödvändiga med hänsyn till den allmänna ordningen och inre säkerheten i Sverige, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Infrastrukturminister Anna Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Infrastrukturminister Anna Johansson
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>