Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Oct 16th, 2016

Integrationsglappet på svensk arbetsmarknad

Trots svenskarnas positiva inställning till integration och invandring har personer med annan etnisk bakgrund svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ett glapp mellan attityd och beteende som flera undersökningar bekräftar. Med fokus på jobb och integration hoppas Göteborgseventet Opportunity Day kunna bidra till att minska avståndet och öppna arbetsmarknaden för fler.

Svenskarna positiva till invandring

Sverige är ett av de mest integrationsvänliga länderna i världen och placerar sig på första plats av 38 länder i Mipex mätning 2015.

En annan undersökning, European Social Survey undersöker olika länders inställning till lagar och regler. Också här placerar sig svenskarna bland de mest positiva i Europa till att invandring bidrar till att vårt land blir bättre.

Fotografi: Stockholmskällan Personal i arbete på Postgirot.

Fotografi: Stockholmskällan

Stora skillnader på arbetsmarknaden

Samtidigt är Sverige ett segregerat land med tydliga tecken på diskriminering, speciellt på arbetsmarknaden. En person med svenskklingande namn har exempelvis 50 procent större chans att bli kallad på arbetsintervju än en person med ett namn som för tankarna till Mellanöstern.

Trots att majoriteten svenska företag och företagare är positiva till att anställa någon med en annan etnisk bakgrund, gör många det inte och arbetslösheten var 2014 tre gånger så stor bland utrikesfödda jämfört med de som är födda i Sverige, och lönen 25 procent lägre.

Uppmärksamma avståndet mellan attityd och verklighet

Med andra ord finns det stora glapp i dagens Sverige – mellan människor, mellan åsikt och beteende och mellan vision och verklighet.

– Egentligen är det helt ologiskt. Det finns många studier som visar att invandring och mångfald bidrar till ökade vinster, ökad innovationsförmåga och till ökad import och export. Invandring spelar också en viktig roll för företagandet och tillgången på kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Tittar vi på den demografiska utvecklingen i Sverige är invandring dessutom en viktig förutsättning för att vi ska kunna behålla vår välfärd, säger Jesper Strömbäck, författare till boken Utan invandring stannar Sverige, och en av talarna på Opportunity Day.

På Opportunity Day möts människor med en mångfald av bakgrunder, företag och organisationer för diskutera integration och ge möjligheter till rekrytering.

 

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>