Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Fri, Dec 26th, 2014

Irans nya starka röster

Medan jag fortfarande väntar på att mitt glas med te ska svalna så att jag kan hålla i det utan att bränna mig dricker Yasmin redan oberört av sitt te i små klunkar. Hon har en beslutsam min, tunna läppar och en stilig utstrålning. Det första jag slogs av när hon satte sig ner mitt emot mig på mattan och beställde in en stor kanna te till oss båda, var en fascination över att en så liten nätt människa med så små läppar kan resa en så stark röst.

Fotograf Sofia Strive

Fotograf Sofia Strive

Yasmin är en ung bloggerska i Iran och har många följare. Vi möts på ett kafé i de bergiga delarna av norra Tehran. Det doftar en blandning av persiskt ris, saffran och vattenpipa. Yasmin och jag har bestämt att träffas för att prata om hur det sociala landskapet i Iran har förändrats genom den nya vågen av social media och bloggar, så som hennes.
Bloggandet har blomstrat under de senaste åren i stora delar av världen. Betydelsen och kraften som detta har haft i Iran är extra speciell i och med den Iranska kontexten i landet. Enligt Yasmin kan man se bloggandet i Iran och dess genomslagskraft som ett resultat av och svar på medieövervakningen i landet.

Man kan se hur ny media i Iran lyckas utgöra ett kommunikationsmedel för marginaliserade människor som annars har svårt att få sin röst hörd, så som exempelvis kvinnor och minoriteter. Detta medför att civilbefolkningen ges möjlighet att involvera sig i politik bortom regeringens begränsningar och bortom traditionell medias förmåga. Och plötsligt finns det möjlighet att uttrycka sig anonymt på ett helt nytt sätt som tidigare varit omöjligt i andra offentliga forum.

– Jag vill se denna utveckling som ett steg i riktningen mot att utmana det statligt styrda monopolet av informationsspridning som tidigare enbart stöttat vissa åsikter och attityder. På det sättet har bloggandet, social media och internetbaserade tekniker i Iran möjliggjort förutsättningar för en mer deltagande demokrati och ett stärkande av det civila samhället, förklarar Yasmin.

Effekter och konsekvenser av social media

Yasmin häller med en van rörelse upp ännu en kopp te till sig medan jag fortfarande sitter och blåser på mitt för att få det att svalna.

– Det är tydligt hur ny media påverkat det sociala landskapet i Iran genom att ge civilbefolkningen möjlighet att ifrågasätta makten, skrämma regeringar och nå ut med sitt budskap och därmed bidra till att omvärlden nås av en större bild än bara den som ges av traditionell media.
Yasmin har många gånger känt sig hotad på grund av att hon uttrycker sig på sin blogg.

Fotograf Sofia Strive

Fotograf Sofia Strive

– Samhället håller sakta, sakta på att förändras. Ju mer jag och andra bloggare fortsätter, desto mindre rädda kommer andra människor vara för att uttrycka sig. Rädslan kommer mer och mer till slut landa hos de högt ansatta ledarna som bevakar oss och ser att vi inte viker oss och låter oss tystas trots hot, säger Yasmin med en beslutsam min.

Kanske syns det inte i den kaotiska trafiken, de täta husen och de många minareterna att vad som händer online nu på sätt och vis sätter en del av befolkningens unga generations identitet i gungning. Bloggandet i Iran synliggör att den persiska identiteten inte är statisk och nu vågar ifrågasätta och utmana politiken, en identitet som kräver fler dimensioner än tidigare. Kanske kan detta ses som ett uttryck för hur ny media möjliggör identiteter att förändras från att vara ett förtryckt folk till att identifiera sig mer som självständiga kämpar, och kanske i vissa fall maktfulla rebeller med internationella förbindelser.

– Många iranier flyttar utomlands av olika anledningen och i och med bloggandet kan den persiska diasporan nu delta i identitetens ständiga utveckling och vara med och sträva efter en mer passande plats internationellt.

Publicerat 2014-12-26 Författare Sofia Strive

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>