Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Wed, Nov 30th, 2016

Isabella Lövin deltar på globalt högnivåmöte om effektivt utvecklingssamarbete

I veckan deltar Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, på högnivåmötet om utvecklingseffektivitet i Nairobi, Kenya. Till mötet kommer representanter från ca 150 länder som ska enas om hur biståndet mest effektivt kan användas för att uppnå de globala målen om en hållbar utveckling som antogs av världssamfundet förra året.

Högnivåmötet hålls 28 november – 1 december och är det första stora globala mötet om biståndet sedan de globala målen och Parisavtalet antogs 2015. Det förväntas bli en viktig hållpunkt för att komma överens om hur utvecklingssamarbete kan bli mer effektivt och bidra till genomförandet av de globala målen. Mötet är en uppföljning till tidigare möten om bistånds- och utvecklingseffektivitet i Paris (2005), Accra (2008), Busan (2011) och Mexiko City (2014) och de överenskommelser som gjorts om principer för bistånds- och utvecklingseffektivitet.

– Biståndet behövs mer än någonsin, men det måste användas på ett effektivt sätt. Sverige står upp för detta i en tid då biståndet utmanas av kortsiktigt tänkande och politisering, säger Isabella Lövin minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Nairobi, Kenya

Nairobi, Kenya

Just nu pågår förhandlingar om det slutdokument som ska antas. Sverige driver på för att existerande principer om effektivt utvecklingssamarbete bekräftas samt för stärkta åtaganden om jämställdhet, synen på ägarskap och om civilsamhällets möjlighet att verka samt för ett ökat fokus på sviktande stater.

– Jag ser med stor oro hur utrymmet för det civila samhället krymper runt om i världen. Civilsamhället spelar en helt avgörande roll för att utrota fattigdomen och stärka demokratin. Mötet i Nairobi måste erkänna detta, säger Isabella Lövin.

I samband med mötet kommer Isabella Lövin tillsammans med Sierra Leones finansminister Momodo Kargbo även att leda ett styrgruppsmöte med den Internationella dialogen för fredsbyggande och statsbyggande. Huvudsyftet med mötet i styrgruppen är att anta en ny strategi för den Internationella dialogen med ett ökat fokus på genomförande av New Deal for Engagement in Fragile States och de globala målen på landnivå.

 

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>