Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Aug 20th, 2017

Jemen tas upp i FN:s säkerhetsråd på svenskt initiativ

På svenskt initiativ diskuterade FN: säkerhetsråd i fredags den politiska och humanitära krisen i Jemen. Sverige arbetar aktivt i olika forum för att uppmärksamma krisen i Jemen och bidra till en lösning, förklarar utrikesminister Margot Wallström och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Jemen är ett land i djup kris. Ett land som är drabbat av konflikt, hungerskris och kolera med katastrofala humanitära konsekvenser som följd. 21 miljoner människor – över tre fjärdedelar av Jemens befolkning – är i behov av humanitärt stöd. Mer än 8 000 människor har dödats och över 45 000 skadats sedan konflikten inleddes för två år sedan. Det kolerautbrott som nu nått nästan hela landet berör över en halv miljon människor och förvärrar en redan mycket svår humanitär situation. Förekomsten av sexuellt och könsrelaterat våld har ökat dramatiskt.

Sanaa, Jemens huvudstad.

Sverige uppmanar samtliga parter i konflikten i Jemen att säkerställa ett säkert och obehindrat humanitärt tillträde för humanitära organisationer, skydd för humanitär personal och civilbefolkning, samt respektera internationell humanitär rätt.

Sverige är en av de största humanitära givarna till Jemen. Sverige har hittills under 2017, genom Sida, bidragit med 259 miljoner kronor i humanitärt bistånd till Jemenkrisen. Sverige ger därutöver omfattande icke öronmärkt kärnstöd till organisationer som genomför humanitära insatser inom ramen för krisen, bland annat till UNHCR, WFP, ICRC och FN:s katastroffond (CERF). Jemen inkluderas även i den regionala MENA-strategin med fokus på MR och demokrati (2016-2020).

Den 25 april stod Sverige tillsammans med Schweiz och OCHA värd för en givarkonferens för den humanitära situationen i Jemen. Konferensen, som syftade till att uppbringa medel från givare för att bemöta de mest akuta humanitära behoven i Jemen, resulterade i givarlöften på 1,1 miljard US-dollar.

Sverige stödjer aktivt FN-sändebudet Ismail Ould Cheikh Ahmeds ansträngningar att nå och befästa en fredsuppgörelse. Under dagens möte i FN:s säkerhetsråd kommer Sverige lyfta behovet av ytterligare humanitära insatser för Jemen.

Det finns ingen militär lösning på konflikten i Jemen. Endast en politisk lösning med en inkluderande politisk process, där kvinnor involveras på ett aktivt och meningsfullt sätt, kan leda till hållbar fred och utveckling.

Källa: Regeringen

 

About the Author