Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Feb 27th, 2017

Läkarmissionen startar katastrofinsamling för utsatta i Sydsudan

Under hösten 2016 gjorde Läkarmissionen tillsammans med International Aid Services (IAS) en första insats i det stora flyktinglägret Rhino Camp i norra Uganda, där krigsflyktingar från Sydsudan samlats. Nu har situationen förvärrats och därför startar Läkarmissionen en ny insamling för att bistå i katastrofarbetet på plats i flyktinglägren.

Varje dag flyr över 2000 människor från Sydsudan till norra Uganda, och 86 procent av dessa är kvinnor och barn under 18 år. Nu är det är inte bara risken att dödas i krig som får människor att ge sig av. Bristen på mat och vatten har blivit katastrofal i vissa delar av Sydsudan och antalet som flyr förväntas därför öka. Marcus Holmgren som ansvarar för Läkarmissionens regionala resurscenter på plats i Kampala, Uganda berättar mer om allvaret i situationen på flyktinglägren.

– Bland dem som flytt finns barn som flytt utan sina föräldrar och de behöver extra stöd. En 16-årig pojke berättar om hur han flytt tillsammans med sina yngre syskon, och är orolig för hur han ska kunna ta hand om både syskonen och sig själv, säger Marcus Holmgren på Läkarmissionen.

I höstas gjorde Läkarmissionen, via partnerorganisation IAS på plats i Uganda, en första insats i det stora flyktinglägret Rhino Camp i norra Uganda. På grund av den fortsatt förvärrande situationen startar därför Läkarmissionen nu en katastrofinsamling. Insamlade medel går till de mest utsatta och ge tak över huvudet, latriner och hälsovård – med fokus på att hjälpa barnen. De som kommer utan föräldrar behöver t.ex. hjälp att kunna bygga upp enklare bostäder och gräva sin latrin. – I skrivandes stund gör vi en första insats samtidigt som vi tittar över vilken hjälp vi bäst kan bistå IAS med för att kunna hjälpa på plats i lägren, säger Eva Nordenstam von Delwig, informationsansvarig på Läkarmissionen.

Så kan du hjälpa flyktingarna från Sydsudan via Läkarmissionen

Plusgiro: 90 00 21-7, skriv Sydsudan.

Gå in på Läkarmissionens gåvoshop: https://www.lakarmissionen.se/gavoshop/katastrofhjalp/

Källa: Läkarmissionen

About the Author