Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Mar 15th, 2021

Människorättsaktivisten Mohammad är dömd till livstids fängelse i Bahrain

Svensk-bahrainska människorättsaktivisten Mohammad Habib al-Miqdad är dömd till livstids fängelse enbart för att han fredligt protesterat i Bahrain. Han har torterats och är svårt sjuk, och spridningen av covid-19 är direkt livshotande för honom. Den 1 april 2021 är det tio år sedan Mohammad Habib al-Miqdad greps.

Mohammad Habib al-Miqdad,

För tio år sedan vändes världens blickar mot gulfstaten Bahrain, när landets auktoritära styre sattes i gungning av fredliga massprotester. Tusentals människor samlades på gatorna och regeringen svarade med våld, massgripanden, tortyr och fängslande av oppositionella och människorättsförsvarare.

En av de som fängslades är svensk-bahrainiern Mohammad Habib al-Miqdad, shiitisk präst och människorättsaktivist. Under tiden som frihetsberövad har Mohammad Habib al-Miqdad utsatts för tortyr och nekats att träffa sin advokat. Han är svårt sjuk och har nekats vård för sina åkommor och för de skador han fått av tortyren han utsatts för.

— Smärtan har blivit klart värre. Jag behöver tre olika operationer. Ibland har jag så ont att jag inte kan stå upp, sa han i ett videosamtal i december 2020 med en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter i Bahrain.

Den 24 februari 2021 fick han till slut två av operationerna som han verkligen behövde, efter internationella påtryckningar. Men han behöver ytterligare en.

Ett konstant förtryck från myndigheternas sida
Bahrain tog hjälp av saudiarabisk militär för att slå ner de fredliga protester där Mohammad Habib al-Miqdad deltog. Under åren som gått har Bahrains ledning fortsatt att på ett brutalt sätt stoppa all form av demokratisk utveckling i landet. Och det har gjorts på ett sätt som innebär allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.

Sedan protesterna år 2010-2011 har politiska aktivister och oppositionsledare, människorättsförsvarare, advokater, journalister, religiösa ledare och fredliga demonstranter utsatts för växande förtryck. De har utsatts för hot, reseförbud, godtyckliga gripanden, förhör och ogrundade fängelsestraff utan rättvisa rättegångar.

— Sedan 2011 har de enda strukturella förändringarna i Bahrain varit till det sämre. Oppositionspartier har förbjudits, den enda oberoende nyhetsstationen har stängts ner och nya lagar har ytterligare krympt utrymmet för politiskt deltagande. Ledarna för de fredliga protesterna under 2011 hålls fortfarande fångna under svåra förhållanden. Mänskliga rättigheter, inklusive rätten till yttrandefrihet, kränks rutinmässigt i Bahrain, säger Lynn Maalouf, Amnesty Internationals biträdande regiondirektör för Mellanöstern och Nordafrika.

The Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI) har i en tidigare rapport fastställt att mellan februari och april 2011 dödades minst 19 personer av myndigheterna och att tusentals greps. Rapporten gav också flera rekommendationer om vad som behövde göras – som att omgående tillsätta oberoende utredningar kring de övergrepp som skett. Ännu har ingen av rekommendationerna implementerats.

— Vi uppmanar myndigheterna att vända utvecklingen som ägt rum under de senaste tio åren genom att fullt ut implementera alla de rekommendationer som BICI tog upp i sin rapport, och att alla de som fängslats enkom för att de fredligt använt sig av sina mänskliga rättigheter ska friges omedelbart och ovillkorligen, och alla åtal mot dem läggas ner, säger Lynn Maalouf.

About the Author