Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, May 29th, 2017

Migrationsverket kan inte bestämma sig för om det finns internet i Afghanistan eller inte

Rörelsen #vistårinteut konstaterar att Migrationsverkets handläggare numera skannar ensamkommande barns Facebookprofiler för att, i vad som kan tolkas som desperation, hitta något som kan ge motivering till avslag och utvisning. 

Man hävdar att Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket, har rätt när han konstaterar att “en enskild utbildningsinsats inte är tillräcklig för att hantera de brister vi identifierat.”

Avsaknad av kunskaper om Afghanistan

Migrationsverket står i full färd med att tvångsdeportera ett tjugotal afghaner till Kabul varav minst en minderårig. Samtidigt står det klart att det saknas kompetens och kunskaper kring just landet Afghanistan.

Finns det internet – eller inte? 

Å ena sidan säger Migrationsverket, angående hotbilden mot en konvertit som just nu sitter i förvar i väntan på tvångsdeportation, att det saknas internet i Afghanistan och därför är det ingen som vet att han är konvertit.

Å andra sidan försöker man i avslagsbeslutet nedan använda ett resonemang om just tillgång till internet för att bevisa att ett barns vänlista är ett tecken på att det finns ett fungerande nätverk i Afghanistan.

Upplysning

1. Alla som använder Facebook vet att vänlistor innehåller hundratals eller till och med tusentals människor folk aldrig träffat eller känner. Facebook är så kallade sociala medier – det är inte så att man nödvändigtvis känner folk man lägger till som vän.

2. Kompetens när det gäller barn och deras livsvärldar verkar saknas på Migrationsverket. Barn och ungdomar använder Facebook som ett verktyg för allt möjligt. De skriver ofta att de går på universitetet, att de är äldre än vad de egentligen är, att har en utbildning de inte har  osv. Det gör de för att framställa sig i en god dager och för att skydda sig.

Det börjar bli dags för migrationsminister Morgan Johansson att ta ett grepp kring de uppenbara brister som uppdagas på Migrationsverket.

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

#vistårinteut kräver att

– Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

–  Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

– Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

About the Author