Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Apr 23rd, 2018

Migrationsverket lämnar flera orter

Migrationsverket kommer under 2018 att lämna flera orter runt om i Sverige. Orsaken är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem.
– Efter en flerårig period av expansion i myndigheten håller vi nu på att återigen anpassa verksamheten efter rådande behov, säger Veronika Lindstrand Kant, chef för nationella samordningsavdelningen.

Veronika Lindstrand Kant
Chef för nationella samordningsavdelningen. Fotograf: Tomislav Stjepic.

I takt med att boenden för asylsökande avvecklas, som en följd av färre asylsökande, minskar Migrationsverket också sitt mottagningssystem. Det betyder att Migrationsverket under året behöver minska antalet kontor dit asylsökande tidigare har kunnat vända sig.

Under 2018 avvecklas Migrationsverkets verksamhet på nio orter i landet: Falkenberg, Helsingborg, Söderhamn, Gävle, Pajala, Sveg, Vilhelmina, Gällivare och Strömsund. Stängningarna sker etappvis utifrån de olika förutsättningarna i var och en av Migrationsverkets sex regioner.

Samlokalisering i Stockholm

– Var vår verksamhet ska finnas kvar är beslutat utifrån att den ska kunna bedrivas på ett så kostnadseffektivt och bra sätt som möjligt. Även om Migrationsverket minskar sin organisation så är ambitionen att det ska vara lätt att ta kontakt med oss och att få information från oss via kontaktcenter, vår webbsida och våra kvarvarande lokala servicekontor, säger Veronika Lindstrand Kant.

Parallellt med avvecklingen av kontor sker under året en samlokalisering av Migrationsverkets verksamhet i Stockholm. Det handlar om verksamhet vid kontoren i Solna, Hallonbergen och Märsta som i augusti flyttar till ett gemensamt kontor i Sundbybergs centrum.

Information till berörda

Migrationsverket kommer inför förändringarna på respektive ort att informera berörda. Dels planeras regionalt anpassad information, dels löpande information på verkets webbplats och på verkets Facebook-sida. Asylsökande, civilsamhälle och samhällsaktörer som berörs direkt av en stängning kommer också att få ett brev med information om stängningen och alternativa kontaktmöjligheter.

– Jag vill rikta ett stort tack för ett gott samarbete med andra samhällsaktörer på våra olika orter. Det har varit väldigt värdefullt för oss och för de sökande. Jag vill även tacka alla de människor som visat intresse och engagemang för de sökande – de har gjort en ovärderlig insats, säger Veronika Lindstrand Kant.

 

About the Author