Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Wed, May 27th, 2015

När ett land tystnar – oroande trender i rapporteringen från Afghanistan

Det minskade intresset från väst och ökade hot mot journalisters säkerhet får konsekvenser på rapporteringen från och inom Afghanistan.

På väg från Kabul till Jalalabad. Jalalabad highway. Berg och Natur

På väg från Kabul till Jalalabad. Bild: Malin Hoelstad

 Trenden i rapporteringen är oroväckande, säger Katarina Hellström, pressekreterare på Svenska Afghanistankommittén.

Under flera år har internationell media rapporterat och skrivit om Afghanistan, men nu verkar intresset ha svalnat avsevärt. En anledning är enligt Katarina Hellström på Svenska Afghanistankommittén att de internationella trupperna har lämnat landet. Det finns inte längre några svenska soldater på plats, vilket medfört att det svenska medieintresset har dalat.

Men våldet i Afghanistan ökar och 2014 var det dödligaste året för civila på flera år. I och med de internationella truppernas tillbakadragande, har våldet flyttat till områden där fler civila befinner sig. Hellström berättar att Svenska Afghanistankommittén upplever att talibanerna nu fokuserar mer på afghansk militär och polis, vilket innebär att de rör sig bland folk på ett annat sätt.

Som ett exempel på det svikande mediaintresset nämner Hellström en attack mot ett hotell i Kabul nyligen. Talibaner dödade 15 personer i en attack som varade flera timmar i ett hotell som är populärt både bland afghaner och utländska biståndsarbetare.

 Tidigare hade en händelse som denna lyfts överallt. Nu behandlades den nästan inte alls i svenska medier. Mediafokuset är borta.

– Vi har svårt att berätta om vad som händer i Afghanistan för det är få som lyssnar numera. Intresset är svagt. Detta sker parallellt med att de större redaktionerna drar ner på utrikesbevakningen på många platser i världen. Man är idag mer försiktiga med att skicka journalister till konfliktzoner, och inte minst till Afghanistan.

Hårt klimat för journalister

2014 mördades två västerländska journalister i Afghanistan, inklusive Sveriges Radios reporter Nils Horner.

– Mediehusen är medvetna om säkerhetshotet, och vill inte ta risken att deras personal skadas eller dödas. De förlitar sig istället på lokala källor. Det är på ett sätt bra, men det är viktigt att komma ihåg att de också har en hotbild mot sig. De lokala journalisterna är lika utsatta, om inte mer, säger Hellström.

Konsekvensen är en lägre närvaro av rutinerade och pålästa korrespondenter. Granskningen blir inte lika bra, och många gånger väljer redaktioner att inte rapportera alls.

Det är inte bara i västvärlden som rapporteringen från Afghanistan har minskat. Hellström berättar att hon även är orolig över utvecklingen när det gäller pressfrihet inom Afghanistan.

Medieutvecklingen i Afghanistan har ofta beskrivits som en framgångssaga. I landet finns en rad oberoende nyhetskanaler, många finansierade av utländska givare. Men det civila stödet är ofta sammankopplat med det militära, och när trupperna nu lämnat Afghanistan drar USA och andra givare även ner på biståndet.

 Det finns en stor oro att stödet till de oberoende nyhetskanalerna nu minskar. De är oerhört viktiga för den fria och kritiska granskningen. Det man är rädd för är att det minskade stödet till medierna gör en svår situation för de lokala journalisterna ännu svårare.

Det är ett hårt klimat för de afghanska journalisterna och hotbilden är hög. Attacker på journalister är inte ett nytt fenomen, men statistik från den afghanska mediaorganisationen Nai visar att våldet har stigit under de senaste åren. De rapporterar att år 2014 dödades åtta lokala journalister i landet. Många fler blev hotade, misshandlade, fängslade eller kidnappade.

Denna nedslående information bekräftas av organisationen Human Rights Watch. En rapport som de publicerade i januari i år visar att våld och hot mot Afghanistans journalister ökar. Utövarna är inte bara talibaner. Hotet kommer även från regeringen och säkerhetsstyrkorna. Organisationen har intervjuat ett antal lokala journalister, som uppger att en konsekvens av den ökade hotbilden är självcensur. Många undviker också att rapportera om känsliga frågor som exempelvis korruption, brott mot mänskliga rättigheter och våld mot kvinnor.

Stora konsekvenser av det minskade mediaintresset

Konsekvenserna av den avtagande rapporteringen är många. Hellström uppger att Svenska Afghanistankommittén finner det minskade medieintresset problematiskt på många sätt. En påföljd är det minskade intresset från allmänheten. En fråga som inte finns på kartan är inte intressant att engagera sig i. Samtidigt är situationen för civilbefolkningen kritisk. De behöver omvärldens engagemang.

Ett annat problem rör bristen på oberoende granskning. Sveriges bistånd i Afghanistan är omfattande. Därmed borde det finnas ett svenskt intresse för en oberoende rapportering om utvecklingen i landet – en rapportering som inte kommer från en biståndsorganisation.

Den inhemska situationen när det gäller pressfrihet riskerar också att få påtagliga konsekvenser. Attacker på journalister är ett allvarligt brott mot yttrandefriheten. Det är inte bara journalisterna själva och deras familjer som påverkas. Den ökade hotbilden mot journalister påverkar också samhället som helhet. Yttrandefriheten och rätten till information är två fundamentala byggstenar i en demokrati. För att Afghanistan ska kunna utvecklas, är det nödvändigt att de som attackerar journalister straffas och att oberoende medier får det stöd de behöver.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>