Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Thu, Feb 7th, 2019

Nu lanseras temat för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

”Rätten till hälsa” blir temat för årets Mänskliga Rättighetsdagar, som i år äger rum på Linköping Konsert & Kongress 14-16 november.

– Vi hoppas att årets tema kommer bidra till ett spännande och innehållsrikt program, säger Micael Wennbom, projektledare på Mänskliga Rättighetsdagarna.

Fotograf: Evelina Rönnbäck. Omkring 100 volontärer såg till att besökarna hittade rätt under Mänskliga Rättighetsdagarna 2015.

Syftet med temat är att skapa en röd tråd i programmet och tanken är att alla seminarier som anordnas under forumet på något sätt ska utgå från det. Temat för året har tagits fram av de elva organisationerna i MR-dagarnas arrangörsgrupp som tillsammans har bestämt att det är just rätten till hälsa som programmet ska behandla.

– Det är lätt hänt att tankarna går till vård och omsorg när det pratas om hälsa, och självklart är det en viktig aspekt av begreppet, men vi vill öppna upp för en bredare förståelse av hälsa som en rättighet. Rätten till hälsa är en grundläggande del av våra mänskliga rättigheter och för vår förståelse av vad det innebär att leva ett liv i värdighet, säger Micael Wennbom.

Kansliet för MR-dagarna kommer under våren att påbörja arbetet med att ta in programförslag, där alla som vill anordna seminarium utifrån temat får skicka in sina idéer och därefter väljs ett antal ut till konferensen i november. Men det färdiga programmet presenteras redan i början av sommaren.

Programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019 kommer att göra en djupdykning i de strukturer och bakgrundsfaktorer som påverkar människors hälsa. Hur påverkar exempelvis klimatförändringar, folkomflyttningar, krig och resursfördelning människors hälsa? Programmet öppnar också upp för diskussioner om hur maktstrukturer så som kön, etnicitet, religion, sexualitet, ålder, funktionalitet, klass/ekonomi och könsidentitet påverkar vem som har möjlighet att tillgodose sig bästa möjliga hälsa och välbefinnande. Det blir också diskussioner om hur skyldighetsbärare som stat, kommun och landsting kan arbeta för att rätten till hälsa ska uppfyllas.

– Vi hoppas att vi får in många förslag så att vi kan skapa ett program som ger en bred förståelse av vad hälsa som en mänsklig rättighet innebär, vilka utmaningar som finns och hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka alla människors rätt till hälsa och välbefinnande, säger Micael Wennbom.

About the Author