Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Wed, Mar 23rd, 2022

Ny rapport: Defending human rights – Sahrawi women fighting for freedom

Kvinnor har alltid haft en framträdande roll i kampen för mänskliga rättigheter och självständighet i Västsahara. En del lever och verkar i det hårt övervakade territoriet under marockansk ockupation medan andra är aktiva i västsahariska flyktingläger i Algeriet. Deras arbete och engagemang skiljer sig åt men de förenas i ett gemensamt mål för frihet.

Under de senaste åren har vi kunnat se ett kraftigt minskat utrymme för civilsamhället att agera och verka runt om i världen. Grupper av civilsamhällesorganisationer, journalister och människorättsförsvarare har kommit att bli måltavlor för auktoritära regimer på ett alarmerande sätt. Trots det, finns de människor som fortsätter att stå upp för de mänskliga rättigheterna. De arbetar varje dag för att försvara och främja sina och andras grundläggande rättigheter, yttrandefrihet och rätten till självbestämmande.

Rapporten “Defending human rights – Sahrawi women fighting for freedom” belyser situationen för kvinnor som är människorättsförsvarare och verkar i ockuperade Västsahara, Afrikas sista koloni. För de västsahariska människorättsförsvararna har situationen förvärrats av effekterna i samband med den globala pandemin och den väpnade konflikten som bröt ut mellan Marocko och Polisario Front i november 2020.

I de ockuperade områdena präglas vardagen för människorättsförsvarare av brist på frihet, yttrandefrihet och en total mediablockad. Den marockanska regimen har upprättat systematiska hinder för att undertrycka västsahariernas möjligheter att organisera och hävda sig. I de västsahariska flyktinglägren kan människorättsförsvarare verka friare, utom räckhåll för de marockanska myndigheterna. Men svåra levnadsförhållanden gör att det dagliga livet är en form av aktivism i sig.

Många kvinnors arbete och engagemang är ett exempel på ett slagkraftigt icke-våldsmotstånd och ett alternativ till väpnad konflikt. Kvinnornas arbete och åtaganden skiljer sig åt men de förenas i ett gemensamt mål för frihet, stärkta mänskliga rättigheter och rätten till självbestämmande.

I rapporten finns vittnesmål från de västsahariska människorättsförsvararna Sultana Khaya, Fatimatou Mohamed Ali Dahouar och Mariem Damber som verkar i det ockuperade territoriet. Från de västsahariska flyktinglägren finns vittnesmål från människorättsförsvararna Ghaly Barka Aajna, Mananha Sidi Mohammed, Farrah Hamma och Maimouna Abed Rahmen.

Rapporten är framtagen av Emmaus Stockholm tillsammans med Kommittén för Västsaharas Kvinnor, Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp, Svenska Västsaharakommittén och Tidskriften Västsahara i ett projekt finansierat av ForumCiv. (ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som framförs i rapporten. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens/författarens).

About the Author