Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Thu, Feb 15th, 2018

Ny strategi för utvecklingssamarbete i Sydsudan

Regeringen har beslutat att inleda arbetet för att ta fram en ny strategi för utvecklingssamarbete i Sydsudan. Sida har fått i uppdrag att ta fram ett underlag om hur biståndet kan bidra till att upprätthålla grundläggande samhällsservice och stödja fredsbyggande.

Sydsudans befolkning har drabbats hårt av den fyra år långa konflikten. Under 2018 förväntas sju miljoner människor, av en befolkning om cirka 13 miljoner, behöva humanitär hjälp eller skydd. Därtill har över fyra miljoner människor tvingats fly från sina hem, varav omkring hälften har lämnat landet.

Regeringen har idag beslutat att ge Sida i uppdrag att ta fram ett underlag för en ny strategi för utvecklingssamarbete i Sydsudan. Sida har även fått i uppdrag att se över möjligheterna att öka volymen på biståndet, till mellan 150 och 250 miljoner om året.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Det internationella samfundet måste använda alla tillgängliga verktyg för att få ett slut på konflikten. Genom att ta fram en ny strategi hoppas jag att Sveriges bistånd på ett ännu bättre sätt ska kunna bidra till en fredlig och hållbar utveckling. Sydsudans befolkning behöver hjälp för att överleva, men även för att kunna verka för fred, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Sveriges utvecklingssamarbete syftar inte till att stärka den nuvarande regeringen. Sida har därför fått i uppdrag att redogöra för hur verksamheten direkt kan stödja den sydsudanesiska befolkningen, utan att stärka parterna till konflikten.

About the Author