Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Fri, Feb 10th, 2017

Ny strategi för utvecklingssamarbetet med Myanmar

Regeringen ger Sida i uppdrag att komma in med underlag för en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Myanmar.

– Myanmar befinner sig i en historisk transition från militärregim till regering med civil ledning efter det demokratiska valet i november 2015. Utvecklingen i landet är osäker på många områden, såväl vad gäller fredsprocessen, den demokratiska utvecklingen som den oroväckande situationen i norra Rakhine. Biståndet kan spela en viktig roll i för att bidra till en fredlig och demokratisk utveckling i landet. Därför vässar vi nu vårt arbete, säger Isabella Lövin.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sida ska i sitt underlag lämna förslag på vad som kan uppnås under strategiperioden inom följande områdena, fredliga och inkluderande samhällen, mänskliga rättigheter, demokrati, rättstatens principer och jämställdhet, kvinnors och barns hälsa samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Oberoende media är en viktig del i en demokratisk utveckling. Underlaget ska också lyfta fram betydelsen av ett pluralistiskt och ansvarsutkrävande civilsamhälle och brett folkligt deltagande i fredsbyggandet med fokus på kvinnor, etniska minoriteter och unga.

Pagoda in Yangon, Myanmar. Foto: By Dwstein at English Wikipedia

Källa: Regeringen

About the Author