Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sat, May 19th, 2018

Nya befolkningssiffror i västsahariska läger

Västsahara är Afrikas sista koloni. Marocko har ockuperat Västsahara sedan 1975 i strid med beslut från FN och Internationella domstolen i Haag. Inget land i världen erkänner Marockos rätt till Västsahara men Marocko utnyttjar Västsaharas naturresurser, utan att göra det i samråd med västsaharierna, vilket bryter mot folkrätten.

Västsaharier som lever under Marockos ockupation utsätts ständigt för brott mot mänskliga rättigheter. 173 600 flyktingar från Västsahara bor i flyktingläger i Saharaöknen i Algeriet och är helt beroende av bistånd. FN har sedan 1991 uppdraget att genomföra en folkomröstning där västsaharierna

UNHCR (Förenta nationernas organ för flyktingar) har gett ett expertteam uppdraget att ta reda på hur många västsaharier som bor i flyktinglägren i sydvästra Algeriet. De senaste siffrorna är från 2007 och ligger i dag till grund för det humanitära biståndet trots att antalet individer har ökat kraftigt sedan dess.

Flyktinglägren i Tindouf, Algeriet, har funnits sen 1975 då många västsaharier flydde från Marockos invasion av Västsahara. Många av de som flydde på 70-talet bor fortfarande kvar i lägren och det klassas som en av världens mest utdragna konflikter. Flyktinglägren ligger i en tidigare helt obebodd del av Saharas öken. Vattentillgången är knapp. De begränsade möjligheterna till självförsörjning i det torra ökenlandskapet har tvingat människorna att helt förlita sig på humanitärt bistånd. Men hur många som bor i lägren har varit oklart de senaste åren.

De senaste siffrorna på befolkningsmängden är från 2007, och då uppmättes 125 000 flyktingar. Trots att befolkningsmängden har ökat sedan dess har hjälporganisationer planerat sitt humanitära bistånd efter de siffrorna. Flera motstridiga siffror har florerat sen 2007 och det har lett till utmaningar, missförstånd och frågor från bidragsgivare. För att kunna motivera finansieringen av biståndet behöver rätt siffror kunna redovisas.

Baserat på resultaten från UNHCR: s expertgrupp, står den nya befolkningsgraden på 173 600 flyktingar bosatta i läger i Tindouf, Algeriet, per den 31 december 2017. Siffran inkluderar endast de som bor i lägren Awserd, Boujdour, Dakhla, Laayoune och Smara i Tindouf, den inkluderar alltså inte personer som till exempel är uppvuxna i lägren men flyttat till andra länder. Siffran är avsedd att användas endast för humanitärt bistånd.

Undersökningen visar också att det i varje hushåll bor i genomsnitt 6,4 personer. Tidigare har humanitära aktörer räknat på att det bor fem personer i varje hushåll. Befolkningen är nästan lika fördelad mellan kvinnor och män, med 49 procent kvinnor och 51 procent män. Drygt en tredjedel av befolkningen är under 17 år. Rapporten är den mest omfattande analysen som gjorts sen år 2007.

About the Author