Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Tue, Nov 29th, 2016

Nya platser för flyktingbostäder

Salems kommunstyrelsen beslutade igår att ansöka om tidsbegränsat bygglov för bostadspaviljonger för nyanlända.

Från och med den 1 mars 2016 gäller en ny lag som innebär att landets kommuner inte kan hänvisa till bostadsbrist för att inte ta emot flyktingar. Kommuner med bostadsbrist måste lösa bostadsbehovet genom att snabbt bygga tillfälliga flyktingbostäder.

I våras ansökte Salems kommunen om tillfälligt bygglov för flyktingbostäder på fyra platser. Den fortsatta processen har dragit ut på tiden eftersom byggloven i flera fall överklagats. För att få fram bostäder inom den tid som krävs har nu sex nya platser aktualiserats som möjliga för boenden.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen har tagit fram förslag på sex nya möjliga platser för temporära flyktingboenden.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>